Industri, Lövåsvägen 24, Vika

  • 7 787 m²

Verkstads-/lager-/logistikfastighet som ligger i Korsnäs. Fastigheten blir ledig för köpare att nyttjas i egen verksamhet eller för uthyrning. Kontakta Norrbryggan AB för att erhålla en komplett försäljningspromemoria med beskrivning, förutsättningar och villkor. Fastigheten blir ledig för köpare att nyttjas i egen verksamhet eller för uthyrning. Fastigheten ligger i Korsnäs Industriområde ca 5 km sydost om de centrala delarna av Falun. Fastigheten ligger i nära anslutning till Korsnäsvägen/ E6/...


Lokaltyper Industri / Verkstad / Kontor / Lager / Logistik
Total yta 7 787 m²
Adress Lövåsvägen 24
Objektsnummer 41891621
Tomtarea 26 203 m²

Beskrivning

Verkstads-/lager-/logistikfastighet som ligger i Korsnäs. Fastigheten blir ledig för köpare att nyttjas i egen verksamhet eller för uthyrning. Kontakta Norrbryggan AB för att erhålla en komplett försäljningspromemoria med beskrivning, förutsättningar och villkor. Fastigheten blir ledig för köpare att nyttjas i egen verksamhet eller för uthyrning. Fastigheten ligger i Korsnäs Industriområde ca 5 km sydost om de centrala delarna av Falun. Fastigheten ligger i nära anslutning till Korsnäsvägen/ E6/E69 mot Gävle. Man når fastigheten genom avfart via Korsnäsrondellen. På tomterna till Hälsinggården 1:570 och 1:427 finns två sammanbyggda industribyggnader som nyttjats av för bok- och tryckeriverksamhet. Industribyggnaden på Hälsinggården 1:570 har nyttjas av säljaren Scandbook i egen verksamhet för tryckeriverksamhet. Produktions och lagerhallarna är i huvudsak öppna och flexibla med takhöjd på ca 4-6 m Kontor/omkl mm byggdes till och renoverades 1996. Total uthyrbar lokalarea ca 7 787kvm. Industribyggnaden uppfördes ursprungligen 1968 med en stor industrihall, med sammanbyggd personal- och kontorsdel. På grannfastigheten mot väster uppfördes samtidigt en byggnad som är en förlängning av industrihallen. Hallarna är idag avgränsade i tomtgräns. Kontorsdelen har blivit till- och påbyggd under 1996 med bla en matsal (på vån 1 tr), samt repro- och kontorslokaler mm på bv. Under 1996 påbyggdes industrihallen på med en ny hallbyggnad mot norr, och under 2006 genomfördes en tillbyggnad mot söder med en ny lastkaj och två väderskyddade lastintag. Kontorsbyggnaderna är grundlagda med betongplatta, har stomme av trä. Fasader är täckt av träpanel och taket är delvis omlagt 2003 med Derbigum och delvis täckt med papp. Fönster är treglas. Det finns en hiss. Den ursprungliga industrihallen har stomme med pelarkonstruktion med pelare och takbalkar av betong alt stål. Fri takhöjd under balk är ca 4,3 m. Grundläggning är utbredda plattor av betong. Golv är en blandning av asfalt och betonggolv. Fasader är täckta av tegel, alt plåt. Taket är omlagt 2003 då man isolerade med Rocky Takboard som är täckt med Trebolit-duk. Den mot norr påbyggda industrihallen från 1998 är grundlagd med betonggolv och har stomme med pelarkonstruktion med pelare och takbalkar av stål. Fri takhöjd under balk är ca 6-6,5 m. Inlastning sker via sex stora portar. I denna hall finns den ursprungliga värmeanläggningen med undercentralen för fjärrvärme inbyggd. In- och utlastning till den stora produktionslokalen från 1968 sker via den på södra fasaden påbyggda isolerade lastkajen från 2006. Den har betongplatta, stomme med pelare och takstolar av trä/limträ. Fri takhöjd under balk är ca 5-5,7 m. Fasader är täckta med plåt, taket med duk alt papp. Det finns två vädertäta lastintag. Då byggnaden samnyttjas med byggnaden på grannfastigheten så är lastkajen förlängd även på denna. Nyttjandet av körytor med tillfart mm sker gemensamt med grannfastigheten Hälsinggården 1:427 och är reglerat i gemensamhetsanläggingen Hälsinggården GA:13 Byggnaden uppvärms vi vattenburet system kopplad till en undercentral för fjärrvärme gemensamt med grannfastigheten Hälsinggården 1:427 vilket är reglerat i gemensamhetsanläggning Hälsinggården GA:11. Ventilationen består av mekanisk FTX anläggning. Det finns kyla. Värmeåtervinning sker från maskinparken i produktionen. Marken runt byggnaden är hårdgjord och asfalterad med parkeringar och körytor runt byggnaden.


Byggnader
Byggnad 1
Byggnadstyp Produktionslokal