Bostad, Kyrkogatan 1, Centralt, Nordmaling

Swedbank Företagsförmedling Skellefteå Shopping (9 m) Friskvård (47 m) Uttagsautomat (47 m) Restaurang (57 m) Kommunikation (188 m)

Fastighetsbestånd med 13 fastigheter mitt i Nordmaling samt en fastighet i Vännäs. Fastigheterna kommer att säljas via aktieförsäljning.

Fakta om fastigheten
Fastighetstyper Bostad/Butik/Industri/Verkstad
Total yta 9 767 m²
Adress Kyrkogatan 1
Område Centralt
Taxeringsvärde 27239000 kr
Hyresintäkt 7063000 kr/år
Driftkostnad 3109187 kr/år
Objektsnr 41892323
Få prisuppgift & information
Beskrivning

Fastighetsbestånd med 14 fastigheter bestående av en blandning av bostäder och lokaler. Samtliga fastigheter har ett mycket bra centrumläge och är i generellt gott skick. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till ca 9 767 m2 varav ca 4 521 m2 bostäder och 5 246 m2 lokaler. Sammanlagda beräknade intäkterna per 2017 uppgår till ca 7 063 000 kr med bedömda driftkostnader på ca 3 109 000 kr vilket ger ett driftnetto på ca 3 954 tkr. Det finns även möjlighet till exploatering/utveckling.

Byggnader
Byggnad 1