Bostad, Kyrkogårdsvägen 3A, Norrahammar, Norrahammar

  • 10 086 m²

Byggklar fastighet i Jönköping till salu.


Lokaltyp Bostad
Total yta 10 086 m²
Adress Kyrkogårdsvägen 3A
Område Norrahammar
Objektsnummer 41923507
Bifogade filer

Beskrivning

Obebyggd fastighet för byggnation av flerfamiljshus. För fastigheten Jönköping Flahult 2:328 har Stadsbyggnadskontoret föreslagit ett positivt planbesked för ny detaljplan med byggnation av flerbostadshus. Stadsbyggnadskontoret kommer handlägga ärendet om ny detaljplan under Q3 2019. Nuvarande fastighetsägare har tagit fram förslag på byggnation av flerbostadshus med tre huskroppar, fyra våningar med souterräng.


Karta

Bilder på fastigheten