Bostad, Kungsviken 1:109 och 1:119, Henån

  • 150 m²

Fantastisk och skyddad hamn med ca 50 båtplatser i vackra Kungsviken. På ena fastigheten finns det ett hus som kan hyras ut eller nyttjas själv, un...


Lokaltyper Bostad / Övrigt
Total yta 150 m²
Adress Kungsviken 1:109 och 1:119
Kommun Orusts kommun
Objektsnummer 41928185
Tomtarea 2 m²

Stanna hemma om du kan. Boka videovisning när du gör en intresseanmälan.

Lämna ett önskemål om att få se lokalen genom videovisning i meddelandet. Glöm inte att ge ett förslag på tid och datum.


Beskrivning

Fantastisk och skyddad hamn med ca 50 båtplatser i vackra Kungsviken. På ena fastigheten finns det ett hus som kan hyras ut eller nyttjas själv, unik möjlighet för att skapa ditt drömboende. I huset finns både serviceavdelning för hamnen med badrum, duschrum och tvättstuga och en bostad med sovrum, två badrum, kök, vardagsrum och balkong med strålande havsutsikt och ett kanonläge. Huset har indragen fiber och båda fastigheterna har kommunalt V/A. Toaletter, duschar & tvättstuga är renoverat 2010. Husets fasad, tak, fönster, dörrar och tilläggsisolering är renoverat 2015.

Kungsviken 1:109 har nytt trädäck, stål konstruktion och Y-bommar för hamnen per 2017. Viss förstärkning är gjord på bryggan på Kungsviken 1:119 under 2017. En 50-tons kran ingår på fastigheterna.

Det finns en detaljplan för båda fastigheterna med byggrätt på Kungsviken 1:119, se dokumenten på vår hemsida.Fantastisk och skyddad hamn med ca 50 båtplatser i vackra Kungsviken. På ena fastigheten finns det ett hus som kan hyras ut eller nyttjas själv, unik möjlighet för att skapa ditt drömboende. I huset finns både serviceavdelning för hamnen med badrum, duschrum och tvättstuga och en bostad med sovrum, två badrum, kök, vardagsrum och balkong med strålande havsutsikt och ett kanonläge. Huset har indragen fiber och båda fastigheterna har kommunalt V/A. Toaletter, duschar & tvättstuga är renoverat 2010. Husets fasad, tak, fönster, dörrar och tilläggsisolering är renoverat 2015.
Kungsviken 1:109 har nytt trädäck, stål konstruktion och Y-bommar för hamnen per 2017. Viss förstärkning är gjord på bryggan på Kungsviken 1:119 under 2017. En 50-tons kran ingår på fastigheterna. 
Det finns en detaljplan för båda fastigheterna med byggrätt på Kungsviken 1:119, se dokumenten på vår hemsida. 
I närområdet finns en badplats där simskola, hopptorn och soldäck finns och är ett populärt resmål sommartid.
Fastigheten Kungsviken 1:109 (Kungsviken 780) har en tomt om 2355 kvm och fastigheten Kungsviken 1:119 har en tomt om 365 kvm enligt fastighetsutdraget.


EKONOMI

Intäkter för Kungsviken 1:109 - Malö Hamn Kungsviken AB:

2019: ca 530 tkr. 
2018: ca 500 tkr. 
2017: ca 510 tkr.

 
Kostnader för Kungsviken 1:109 - Malö Hamn Kungsviken AB:

2019: ca 160 tkr
2018: ca 990 tkr
2017: ca 870 tkr.

 
Intäkter för Kungsviken 1:119: ca 70 tkr per år.
Kostnader för Kungsviken 1:119: ca 10 tkr per år. 

GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR

Kungsviken 1:109

Gemensamhetsanläggning ORUST KUNGSVIKEN GA:3 GA2
Gemensamhetsanläggning ORUST BRATTÅS GA:2 GA1

 Kungsviken 1:109 Malö Hamn Kungsviken AB betalar 2664 kr (2019) i avgift för GA: 2 & 3.
Kungsviken 1:119

Gemensamhetsanläggning ORUST KUNGSVIKEN GA:3 GA2
Gemensamhetsanläggning ORUST BRATTÅS GA:2 GA1

Kungsviken 1:119 betalar 917 kr (2019) i avgift för GA: 2 & 3.

SERVITUT

Kungsviken 1:109

Ledningsratt vatten, avlopp och tele, Last 1421-465 - 1, 2003-01-17
Ledningsratt vatten-och avlopp, Last 1421-2183 - 1, 2016-02-22
Officialservitut vattentäkt,avlopp, Last 1421-90/39 - 3
Officialservitut båtuppställning, Last 1421-90/39 - 1
Officialservitut väg, Förmån 1421-90/39 - 4
Officialservitut kaj,kran,vattenområde, Förmån 1421-90/39 - 2

 
Kungsviken 1:119

Officialservitut väg, Last 1421-90/39 - 4
Ledningsratt vatten, avlopp och tele, Last 1421-465 - 1, 2003-01-17
Officialservitut kaj,kran,vattenområde, Last 1421-90/39 - 2
Ledningsratt vatten-och avlopp, Last 1421-2183 - 1, 2016-02-22
Officialservitut vattentäkt,avlopp, Förmån 1421-90/39 - 3
Officialservitut båtuppställning, Förmån 1421-90/39 - 1


TAXERINGSINFORMATION

Kungsviken 1:109
INDUSTRIENHET, LAGER (432) (432)
Byggnad, värde: 176 000 kr
Mark, värde: 282 000 kr
Summavärde: 458 000 kr

Taxeringsår: 2019
 
Kungsviken 1:119
INDUSTRIENHET, TOMTMARK (411) (411)
Byggnad, värde: 0 kr
Mark, värde: 43 000 kr
Summavärde: 43 000 kr

Taxeringsår: 2019

UTFÖRDA RENOVERINGARA MARINA AND HOUSE IN KUNGSVIKEN, ORUST

These two properties are in beautiful Kungsviken. The first (Kungsviken 1:119) is a fantastic marina, shielded from wind and waves, and including about 50 boat berths. The second (Kungsviken 1:109) is a property with a house that can be rented out or used by the owner, who thus would have an opportunity to create a dream home. The house has both a service and office section for the marina that includes a bathroom, shower room and laundry room, and also a residence with bedrooms, two bathrooms, a kitchen, living room and a balcony with an amazing sea view and a perfect location. The house is fibre-ready and both properties have municipal water and sewage. The lavatories, showers and laundry room were renovated in 2010. The facade, roof, windows, doors and additional insulation were renovated in 2015.
Kungsviken 1:119 has a new wooden deck, built in 2017,  with steel construction and mooring devices. Reinforcement of the pier  on the property was done during 2017. The properties also include a 50 metric ton marina crane.
A a detailed local plan has been adopted for both the properties with building rights on Kungsviken 1:119 (see the documents on our website).
Nearby, there is a beach that is a popular summertime destination and has a swimming school, diving tower and sunning deck,.
The property designated as Kungsviken 1:109 (Kungsviken 780) has an area of 2355 m2, whilst the Kungsviken 1:119 property has an area of 365 m2, according to the property abstract.
Financials
Income of Kungsviken 1:109 - Malö Hamn Kungsviken AB:

2019: about 530 KSEK. 
2018: about 500 KSEK. 
2017: about 510 KSEK.

 
Expenses of Kungsviken 1:109 - Malö Hamn Kungsviken AB:

2019: about 160 KSEK
2018: about 990 KSEK
2017: about 870 KSEK.

 
Income of Kungsviken 1:119: about 70 KSEK per year.
Expenses of Kungsviken 1:119: about 10 KSEK per year. 
Joint property or facility
Kungsviken 1:109

Joint property or facility ORUST KUNGSVIKEN GA:3 GA2
Joint property or facility ORUST BRATTÅS GA:2 GA1

 Kungsviken 1:109 Malö Hamn Kungsviken AB pays SEK 2664 (2019) as a fee for GA: 2 & 3.
Kungsviken 1:119

Joint property or facility ORUST KUNGSVIKEN GA:3 GA2
Joint property or facility ORUST BRATTÅS GA:2 GA1

 Kungsviken 1:119 Malö Hamn Kungsviken AB pays SEK 917 (2019) as a fee for GA: 2 & 3.
Easements
Kungsviken 1:109

Utility easement for water, sewage and telephone lines (Servient estate) 1421-465 - 1, 2003-01-17
Utility easement for water and sewage lines (Servient estate) 1421-2183 - 1, 2016-02-22
Public easement for water and sewage (Servient estate) 1421-90/39 - 3
Public easement for boat storage (Servient estate) 1421-90/39 - 1
Public easement for a road (Dominant estate) 1421-90/39 - 4
Public easement for a quay, marina crane and water area (Dominant estate) 1421-90/39 - 2

 
Kungsviken 1:119

Public easement for a road (Servient estate) 1421-90/39 - 4
Utility easement for water, sewage and telephone lines (Servient estate) 1421-465 - 1, 2003-01-17
Public easement for a quay, marina crane and water area (Servient estate) 1421-90/39 - 2
Utility easement for water and sewage lines, (Servient estate) 1421-2183 - 1, 2016-02-22
Public easement for water and sewage (Dominant estate) 1421-90/39 - 3
Public easement for boat storage (Dominant estate) 1421-90/39 - 1

Assessed valuation information
Kungsviken 1:109
INDUSTRIAL UNIT, WAREHOUSE (432) (432)
Building value: 176 000 SEK
Land value: 282 000 SEK
Total value: 458 000 SEK
Year of assessed valuation: 2019
Kungsviken 1:119
INDUSTRIAL UNIT, BUILDING LOT (411) (411)
Building value: 0 SEK
Land value: 43 000 SEK
Total value: 43 000 SEK
Year of assessed valuation: 2019


Byggnader
Byggnad 1
Grund Torpargrund/platta på mark
Stomme Trä
Utvändiga plåtarbeten Lackerad plåt
Fasad Trä
Fönstertyp 3-glas
Ventilation Självdrag
Uppvärmning Direkt el
Avlopp/vatten Vatten/avlopp: Kommunalt V/A
Karta