Lager, Koronavägen 4, Huddinge

  • 1 978 m²

Den obebyggda fastigheten ligger i det populära Glömstavägens industriområde. Bra placerad med närhet till framtida tvärförbindelse Södertörn som kommer gå mellan E4/E20 vid Kungens kurva, via Flemingsberg till väg 73 vid Haninge centrum. Tvärförbindelse Södertörn tillsammans med Förbifart Stockholm kommer binda samman de södra och norra delarna av länet och skapa nya möjligheter för boende, pendling och näringsliv. Gatukostnadsavgift är betald. Enligt detaljplan får 50 % av tomtarean bebyggas....


Lokaltyper Lager / Logistik
Total yta 1 978 m²
Adress Koronavägen 4
Objektsnummer 41923709
Pris 7 000 000 kr

Beskrivning

Den obebyggda fastigheten ligger i det populära Glömstavägens industriområde. Bra placerad med närhet till framtida tvärförbindelse Södertörn som kommer gå mellan E4/E20 vid Kungens kurva, via Flemingsberg till väg 73 vid Haninge centrum. Tvärförbindelse Södertörn tillsammans med Förbifart Stockholm kommer binda samman de södra och norra delarna av länet och skapa nya möjligheter för boende, pendling och näringsliv. Gatukostnadsavgift är betald. Enligt detaljplan får 50 % av tomtarean bebyggas. Ej inräknat tekniska anläggningar, parkering i garage eller däck. Användningen får vara kontor, handel med skrymmande varor, partihandel med lagervaror/personalbutiker samt småindustri med krav på max 100 meters skyddsavstånd till bostäder. 3 våningar max 45 med över nollplanet. Fastigheten kommer säljas genom att aktierna till den lagfarne ägaren överlåtes. Det förväntade fastighetsvärdet är 7 Mkr. Läs bifogade filer för mer information.


Karta

Bilder på fastigheten