Bostad, Köpmangatan 9A, Hagfors

  • 4 615 m²

Nu finns möjlighet att förvärva tre fastigheter i Hagfors. Fastigheterna är centralt belägna och inrymmer 26 bostadslägenheter, kommersiella lokaler och parkeringsplatser. Fastigheterna är aktivt ochlokalt förvaltade och generellt av god teknisk standard. Under åren har renoveringar, reparationer och underhåll utförts för att bevara och förbättra byggnadernas kvalitet. Hyresgästanpassningar har utförts och lägenheter renoverats i samband med in- och utflyttning. Den totala uthyrbara arean uppgå...


Lokaltyper Bostad / Butik / Kontor
Total yta 4 615 m²
Adress Köpmangatan 9A
Objektsnummer 41922313
Tomtarea 2 606 m²

Beskrivning

Nu finns möjlighet att förvärva tre fastigheter i Hagfors. Fastigheterna är centralt belägna och inrymmer 26 bostadslägenheter, kommersiella lokaler och parkeringsplatser. Fastigheterna är aktivt och lokalt förvaltade och generellt av god teknisk standard. Under åren har renoveringar, reparationer och underhåll utförts för att bevara och förbättra byggnadernas kvalitet. Hyresgästanpassningar har utförts och lägenheter renoverats i samband med in- och utflyttning. Den totala uthyrbara arean uppgår till 4 615 kvm, varav 2 014 kvm bostäder och 2 601 kvm kommersiella lokaler. Hyresvärde 2019 uppgår till 2 983 tkr med ett bedömt driftnetto om 1 029 tkr. Kontakta Real Advice för prospekt med detaljerad information om fastigheterna.


Byggnader
Byggnad 1
Byggnadstyp Hyreshusbyggnad
Bilder på fastigheten