Industri, Käglingevägen 9, Fredriksbergs Industrihus, Malmö

  • 550 m²

Tomställd industrifastighet på Fredriksbergs Industrihus i Fosie. Fastigheten är byggd 2002 och har en taxerad lokalarea på ca 550 kvm.


Lokaltyper Industri / Verkstad / Kontor / Lager / Logistik
Total yta 550 m²
Adress Käglingevägen 9
Område Fredriksbergs Industrihus
Byggår 2002
Objektsnummer 41920355
Driftkostnad 47000 kr/år
Tomtarea 1 112 m²
Pris 6 000 000 kr

Beskrivning

Tomställd industrifastighet på Fredriksbergs Industrihus i Fosie. Fastigheten som är byggd 2002 och tillbyggd 2005 har en taxerad lokalarea på ca.550 kvm, FASTIGHETSBESKRIVNING Tomställd industrifastighet på Fredriksbergs Industrihus i Fosie. Fastigheten som är byggd 2002 och tillbyggd 2005 har en taxerad lokalarea på ca.550 kvm, som fördelar sig på ca.55 kvm kontor och personalrum samt ca.495 kvm industri/lager. Utöver detta så finns också ett entresolplan om ca.75 kvm. Personaldelen innehåller omklädningsrum, grovtvätt samt Wc med separat dusch. I denna delen är väggarna helkalkade samt på golven ligger klinkers med vattenburen golvvärme. Här finns också ett ett pentrykök med en rejäl matplats. Industri/lagerdelen är idag är uppdelade i fack, som man lättast angör via de rejäla industriportarna (Lindab 3 x 3). Här finns också ett praktiskt entresolplan som rymmer fjärrvärmeväxlare, varmvattenberedare samt extra förvaringsutrymmen. Industridelen har genomgående klinkersgolv samt ett extra Wc. Friköpt tomt om 1.112 kvm med asfalterade ytor för biluppställning, avlastning mm. OMGIVNING/NATUR Fredriksberg är ett industriområde i statsdelen Fosie, Malmö. Området ligger mellan Ystadvägen och Käglingevägen, norr om Yttre ringvägen. Korsningen mellan Ystadsvägen och Ytte ringvägen kallas Trafikplats Fredriksberg. I mitten av området ligger Fredriksbergs gård. Redan tidigt på 1980-talet fanns företaget SattControl närmast trafikplats Jägersro. 1983 byggde Skånemejerier sitt mejeri strax intill. Sedan dess har ett flertal lättare industrier och bilfirmor tillkommit. KOMMUNIKATIONER Goda kommunikationer samt exponering och skyltmöjligheter. INSTRUKTION OM FÖRSÄLJNING FÖRUTSÄTTNINGAR Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten. Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten. Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd. Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta. FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader. 10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen. Fastigheten överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en teknisk besiktning av fastigheten. TIDPLAN FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS. Visning av fastigheten sker efter överenskommelse.

Uppvärmning

Fjärrvärme


Byggnader
Byggnad 1
Grund Betongplatta
Utvändiga plåtarbeten Lackerad plåt
Fasad Trapetsprofilerad plåt
Fönstertyp Aluminium
Uppvärmning Fjärrvärme
Avlopp/vatten Kommunalt VA
Alarm Ja
Karta