Butik, Igeldammsgatan 3, Kungsholmen, Stockholm

  • 314 m²

Attraktiv fastighet med centralt läge på Kungsholmen


Lokaltyp Butik
Total yta 314 m²
Adress Igeldammsgatan 3
Område Kungsholmen
Kommun Stockholms kommun
Objektsnummer 41955764

Beskrivning

Mitt på Kungsholmen, i korsningen Fleminggatan/Igeldammsgatan, hittar du Facetten där denna unika fastighet på markplan saluförs. Totalt 314 kvm fördelat på tre lokaler, där två av dem kan göras om till en större. Perfekt för restaurang-, café-, butiks- eller kontorsverksamhet. Köp för eget bruk och/eller en investering för att hyra ut.

Övrigt

Facetten har 65 ägarlägenheter och därtill en lokalfastighet som kan disponeras som upp till tre lokaler. 

314 kvm lokalyta fördelat på upp till 3 lokaler
• Hus 1: 205 kvm avsedd som restaurang i anslutning mot framtida torg
• Hus 2: 109 kvm (möjlig 41+68) mot Igeldammsgatan lämpade för mindre kontor eller butiksverksamhet

Lokalerna upplåts med äganderätt och utgör en fastighet, husen består i övrigt av ägarlägenheter. Tillsammans med övriga fastighetsägare ansvarar ägaren för förvaltningen av byggnadens gemensamma anläggningar och utrymmen genom en samfällighetsförening.

Tre lokaler: en på 205 kvadratmeter som är förberedd för restaurangverksamhet, en på 68 och en tredje på 41 kvadratmeter. De två mindre går även att slå ihop till en större lokal på 109 kvadratmeter. Lokalerna säljes oinredda där följande ingår: entrepartier, radiatorer, avsättningar för el, VA och vent. I lokal 1 ingår även ventilationskanal upp till yttertak samt förberedelse fettavskiljare i plan 09.

Miljörum, gemensamt för alla lokaler i projektet, är placerat i nära anslutning till lokal 1. Rum avsett för fettavskiljare till lokal 1 i källarvåning med utsug i fasad mot Igeldammsgatan. Servitut för tillträde till källare finns.

LOKAL 1

En större lokal förberedd för restaurangverksamhet. Lokalen är 208 kvm varav 205 kvm kan utnyttjas. Den del som inte kan nyttjas utgörs av schakt med installationer som betjänar övriga huset. Lokalen är möjlig att dela av i en mindre deli-del eller bakficka med entré mot Igeldammsgatan. Lokalen är i två olika nivåer med entréer från Igeldammsgatan och från Igeldammsplan. Flera entréer mot Igeldammsplan möjliggör access till uteservering på torget, tillstånd för detta söks separat av köpare/operatör. En större del utav lokalen är förberett med undanhåll för möjligt installationsgolv som möjliggör installationsdragningar för vatten, avlopp och el.

Miljörum, gemensamt för alla lokaler i projektet, är placerat i nära anslutning till lokal 1. Fettavskiljare är placerad i källarvåning med utsug i fasad mot Igeldammsgatan. Servitut för tillträde till källare finns.

Ovan undertaket i lokal 1 kommer installationer så som ventilation, vatten och avlopp för ovanliggande bostäder att finnas. Ledningar, kanaler och installationer inom 3D-fastigheten som betjänar flera fastigheter ingår inte i Dolken 67 utan tillhör Dolken GA:1 Undertaket i lokalen måste behållas eller ersättas med likvärdigt för att uppnå godkänt ljudkrav mot ovanliggande lägenheter.

LOKAL 2

En lokal om 41 kvm. Möjlig att slå ihop med intilliggande lokal 3 om 68 kvm. Entré och stora fönster mot Igeldammsgatan.

Miljörum, gemensamt för alla lokaler i projektet, är placerat i entrévåning i hus 1.

Ovan undertaket i lokal 1 kommer installationer så som ventilation, vatten och avlopp för ovanliggande bostäder att finnas. Undertaket i lokalen måste behållas eller ersättas med likvärdigt för att uppnå godkänt ljudkrav mot ovanliggande lägenheter. Servitut för åtkomst till dessa kommer att utfärdas.

Lokalen är förberedd med avsättningar för RWC och kökspentry.

LOKAL 3

En lokal om 68 kvm. Möjlig att slå ihop med intilliggande lokal 2 om 41 kvm. Entré och stort fönster mot Igeldammsgatan. Ytterligare fönster vetter mot privat innergård.

Miljörum, gemensamt för alla lokaler i projektet, är placerat i entrévåning i hus 1.

Ovan undertaket i lokal 1 kommer installationer så som ventilation, vatten och avlopp för ovanliggande bostäder att finnas. Undertaket i lokalen måste behållas eller ersättas med likvärdigt för att uppnå godkänt ljudkrav mot ovanliggande lägenheter. Servitut för åtkomst till dessa kommer att utfärdas.

Lokalen är förberedd med avsättningar för RWC och kökspentry.

RUMSBESKRIVNING
Entrédörr Entrépartier i glas och aluminium, personsäkra 2-glas
Lås entrédörr Säkerhetsklass 2
Fönster Aluminiumpartier, personsäkra 2-glas
Golv Stålslipad betong
Väggar Obehandlad betong eller gips
Tak Nedpendlat undertak, vit

RUMSHÖJD
Lokal 1 Lägre nivå mot Igeldammsgatan 4,4 meter, lokalt 4,0.
Högre nivå vid undanhåll för installationsgolv 3,5 meter, lokalt 3,1.
Högre nivå mot Igeldammsplan 3,1 meter, lokalt 2,7.
Lokal 2 3,3 meter, lokalt 2,9 meter
Lokal 3 3,3 meter, lokalt 2,9 meter

TEKNISK BESKRIVNING (Samtliga lokaler)
Grundläggning Bottenplatta av platsgjuten betong på berg och pålar
Stomme Betongbjälklag på bärande betongväggar och stålpelare i fasad
Ytterväggar Utfackningspartier med bärande stålpelare, mögelresistent och fukttålig skiva och utvändig luftspalt
Ytskikt yttervägg Metallkassetter
Mellanbjälklag Betong med ingjutna installationer
Yttertak Uppstolpade takstolar av trä med sedumtak
Värme, vatten och sanitet Vattenburet radiatorsystem. Fjärrvärme. Individuell mätning av värme samt kall- och varmvatten
El Individuell elcentral inom lokal med automatsäkringar och jordfelsbrytare. Eget abonnemang tecknas
Ventilation Förberett för från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning, så kallat FTX-system. Se Bilaga 6-8.
TV, telefon och bredband Öppen fiber. Eget abonnemang tecknas.
Soprum Miljörum i entrévåning hus 1. Eget abonnemang tecknas.

GEMENSAM GÅRD
Mellan husen och berget finns en gemensam innergård med bänkar,
pergola och lummiga planteringar.

PARK
Intill kvarteret ligger S:t Göransparken. Sommaren 2020 genomförde Stockholm stad en upprustning av parken.

NYTT TORG
Stockholm Stad anlägger ett nytt torg framför hus 1 i korsningen Flemingggatan/Igeldammsgatan med planerat färdigställande årsskiftet 2022/23. 

Platsen får en ny utformning med träd, låga granitmurar, granittrappor, sittbänkar och planteringar. Marken beläggs med betongplattor med inslag av granithällar. Intill restauranglokalen finns utrymme för uteservering mot torget.

se mer på stadens hemsida:

https://vaxer.stockholm/stadshagen-utvecklas

DETALJPLAN
Lokalernas verksamhet ska utgöras centrumändamål enligt detaljplanebestämmelser. Bygglov söks av köparen.  

BYGGLOV ETC.
Köparen ansvarar för bygglov, myndighetskrav etc. vid inredning och anpassning av lokalerna. Köparen ansvarar även för eventuellt nyttjande och serveringstillstånd i anslutning till lokalen/erna.

Kvarteret ligger i ett ultimat cityläge nära Fridhemsplan, med buss- och tunnelbanelinjer bara några minuter bort. Här passerar dessutom många fotgängare på väg till Västermalmsgallerian och S:t Göransparken.

En dubbelriktad cykelbana anläggs längs Igeldammsgatans västra sida mellan Fleminggatan och Alströmergatan. Igeldammsgatan enkelriktas mellan Alströmergatan och Fleminggatan i sydlig riktning för motorfordonstrafik.

 

Avgift till samfälligheten: 7 530 kr/mån (varav 2 501 kr är schablon för värme, varm- och kallvatten som kommer debiteras efter faktisk förbrukning)

 


Byggnader
Byggnad 1
Karta


Bilder på fastigheten