Industri, Hammargatan 2, Perstorpsgatan, Vellinge

  • 5 391 m²

Industrifastighet centralt belägen i industribyn i Vellinge. Fastigheten har ursprungligen varit en industrifastighet för företaget Metallmekan som hade produktion och lager i hela fastigheten. Numeradisponerar de ca 1 500 kvm. Däckcenter i Vellinge disponerar ca 2 000 kvm och har för avsikt att skriva ett hyresavtal på 10 år med ny ägare av Fastigheten. Resterande delar av Fastigheten hyrs av 13 olika hyresgäster såsom lager och kontorshotell. Förhandling pågår just nu om ca 370 kvm butik och...


Lokaltyper Industri / Verkstad
Total yta 5 391 m²
Adress Hammargatan 2, Perstorpsgatan
Objektsnummer 41900850
Tomtarea 8 518 m²

Beskrivning

Industrifastighet centralt belägen i industribyn i Vellinge. Fastigheten har ursprungligen varit en industrifastighet för företaget Metallmekan som hade produktion och lager i hela fastigheten. Numera disponerar de ca 1 500 kvm. Däckcenter i Vellinge disponerar ca 2 000 kvm och har för avsikt att skriva ett hyresavtal på 10 år med ny ägare av Fastigheten. Resterande delar av Fastigheten hyrs av 13 olika hyresgäster såsom lager och kontorshotell. Förhandling pågår just nu om ca 370 kvm butik och lager. Efter uthyrning av dessa lokaler torde vakansen vara nere i ca 1% Det råder god efterfrågan på lokalerna i Fastigheten och då vakanser uppstått har de kunnat fyllas upp tämligen omgående.

Planlösning

Industrifastighet centralt belägen i industribyn i Vellinge. Ca 65% av ytan är uthyrd till två hyresgäster varav hälften är till nuvarande fastighetsägare som är beredd att skriva ett långt hyresavtal. Resterande del av Fastigheten är uthyrd till ytterliggare13 hyresgäster. Ca 8% av fastigheten är idag vakant. Efterfrågan på lokaler är god och förhandling pågår med hyresgäst till resterande ytor. Fastigheten har bra tillgänglighet med ett flertal industriportar och är väl belägen intill vägnätet.


Bilder på fastigheten