Industri, Högstorp 105, Älvängen, Skepplanda

  • 2 498 m²

Logistikfastighet i Älvängen.


Lokaltyper Industri / Verkstad
Total yta 2 498 m²
Adress Högstorp 105
Område Älvängen
Objektsnummer 41926828
Tomtarea 74 839 m²

Beskrivning

Tillfälle att förvärva lager-/försäljning-/logistikfastighet i Älvägen. Här finns 10 byggnader i varierande storlek och karaktär. Obebyggd mark består av asfalterad uppställningsytor och oexploaterad industrimark. Markarealen uppgår till 7,48ha. Mycket bra skyltläge! BYGGNADSBESKRIVNING INDUSTRIENHET, TRÄVARUINDUSTRI (425) (425) Byggnad, värde: 5 994 000 kr Mark, värde: 13 400 000 kr Summavärde: 19 394 000 kr Taxeringsår: 2019 BYGGNADER Fastigheten är bebyggd med 10 byggnader, med huvudsaklig inriktning lager. Byggnaderna är uppförda under ett åldersspann från 19xx till 20xx. Kort sammanställning av byggnaderna finns att ta del av. Sedan 1958 har trävaruindustriell verksamhet bedrivits inom fastigheten (ingen hantering tryckimpregnerat trä). Idag bedrivs verksamhet i ringa omfattning. I samband med tillträde kommer hela fastigheten lämnas till köparens förfogande. PLAN För fastigheten gäller följande planer: Järnvägsplan (akt nr 1462-P96) Vägplan (1440-P2018/6) Information kring Ale kommuns arbete kring översiktsplanen finns att ta del av via https://ale.se/bygga-bo--miljo/samhallsplanering/oversiktsplanering/oversiktsplan-ale-op07.html MARK Fastigheten består av 74 839 kvm. Ca 60% är antingen asfalterad eller hårdgjord och uppgrusad yta. iordninggjrod uppställningsytan är dränerad och belyst. Resterande mark är oexploaterad industrimark. SERVITUT Avtalsservitut, Last 10, 2014-05-23 Nyttjanderätt, Last 1, 1970-07-01 Officialservitut väg, Last 1440-1288 - 3, 2014-06-26 Avtalsservitut, Last 1440IM-14/12867 - 1 FÖRSÄLJNINGSPROCESS Intressenter erbjuds inkomma med anbud på fastigheten. Bud mailas till therese.persson@erasweden.com


Byggnader
Byggnad 1
Avlopp/vatten Vatten/avlopp: Kommunalt vatten och enskilt avlopp (trekammarbrunn)
Karta