Kontor, Geijersvägen 37, Kristineberg, Stockholm

  • 613 m²

Hyreshuset på fastigheten Alsiskan 1 är helt vakant avsett för lokaler, typkod 325 och ingår i ett homogent bostadsområde med smalhus som AB Stockholmshem uppförde runt 1939-40. Delar av bebyggelsen revs i samband med att Essingeleden byggdes i slutet av 1960-talet. Byggnaden har två trapphus och är byggd med tre våningar samt källare. Källaren inrymmer lägenhetsförråd, teknikutrymmen samt en lokal. Fastigheten har totalt 12 lägenheter med 2 rok om ca 613 m2 LOA, exklusive källaren. Lägenheterna...


Lokaltyp Kontor
Total yta 613 m²
Adress Geijersvägen 37
Område Kristineberg
Byggår 1939
Objektsnummer 41920315
Taxeringsvärde 8251000 kr
Tomtarea 644 m²
Bifogade filer

Beskrivning

Hyreshuset på fastigheten Alsiskan 1 är helt vakant avsett för lokaler, typkod 325 och ingår i ett homogent bostadsområde med smalhus som AB Stockholmshem uppförde runt 1939-40. Delar av bebyggelsen revs i samband med att Essingeleden byggdes i slutet av 1960-talet. Byggnaden har två trapphus och är byggd med tre våningar samt källare. Källaren inrymmer lägenhetsförråd, teknikutrymmen samt en lokal. Fastigheten har totalt 12 lägenheter med 2 rok om ca 613 m2 LOA, exklusive källaren. Lägenheterna är överlag i gott skick med parkettgolv i vardagsrum, kaklade väggar i badrum och fräscha kök. Byggnaden har tegelfasad i bra skick, tak av betongpannor samt uppvärmningen med vattenburet system från fjärrvärme. Enligt detaljplan får fastigheten inte rivas men godkänner kontor i tre våningar. Se bifogat dokument. Nordvästra Kungsholmen ligger i utkanten av Stockholms innerstad. Området har en heterogen karaktär med bostadshus, industri-och kontorsbyggnader, institutioner, idrottsplatser m.m. Bebyggelsens skala varierar kraftigt. I området finns såväl en storskalig bussdepå som bostäder i smalhus. Området har ett attraktivt läge invid Mälaren och Karlsbergskanalen. Tillgången till kollektivtrafik är god, då två tunnelbanelinjer passerar området. Nordvästra Kungsholmen genomkorsas av tre större vägtrafikstråk. Essingeleden passerar området i nord-sydlig riktning.


Byggnader
Byggnad 1
Byggnadstyp Hyreshuslokal