Industri, Folkets husvägen 16, Ljungaverk, Ljungaverk

  • 3 997 m²

F d Glulams limträfabrik i Ljungaverk, bestående av ca 4.000 kvm lokalyta (inkl. kalla utrymmen).


Lokaltyper Industri / Verkstad
Total yta 3 997 m²
Adress Folkets husvägen 16
Område Ljungaverk
Byggår 1997
Objektsnummer 41920811
Tomtarea 23 991 m²
Pris 3 600 000 kr

Beskrivning

F d Glulams limträfabrik i Ljungaverk, bestående av ca 4.000 kvm lokalyta (inkl. kalla utrymmen). Beläget på industriområdet i Ljungaverk med fastighetsarea om 23.991 kvm. Lokalerna inhyser för tillfället inventarier tillhörande den tidigare verksamheten som bedrivits på fastigheten, detta ska av säljaren bortforslas genom separat försäljning och fastigheten säljes därmed utan inventarier och utrustning. Byggnaden uppvärmns via vattenburet system kopplat till pelletspanna i externt utrymme med kulvert över till lokalerna. Fastigheten har senast använts för limträfabricering och har bra möjligheter att även inhysa annan typ av verksamhet. Ljungaverk är ett samhälle i Ljungans dalgång, i Ånge kommun, Medelpad som sedan 2015 tillsammans med Fränsta utgör tätorten Ljungaverk och Fränsta. Ljungaverk räknades under många år som en av de stora bruksorterna inom svensk kemisk industri då företaget KemaNobel hade en salpeterfabrik (Ljunga salpeter) på orten. Ibland anses Ljungaverk vara svensk kemiindustris vagga. Orten Ljungaverk föddes i början av 1900-talet då Stockholms Superfosfat Fabriks AB byggde ut Hångstaforsarna i Ljungan för elektricitetsproduktion. Avsikten var att anlägga elintensiv industri, och då ingen infrastruktur för långväga transport av elektrisk energi fanns i början av seklet byggde man industri och kraftproduktion tillsammans. Kraftverket invigdes den 24 september 1912, och tillverkning av karbid påbörjades. Under de närmaste påföljande åren invigdes produktion av kalkkväve, svavelsyra, ammoniumsulfat och ammoniumnitrat. Flera fabriker invigdes efterhand. Under 1990-talet svepte en nedläggningsvåg över Ljungaverk, då många av fabrikerna avvecklades. En del av industriverksamheten finns fortfarande kvar. Kommunikation Ljungaverk ligger längs med europaväg E14. Förbi orten passerar förutom E14:s tunga trafik även tågtrafik i form av både gods- och persontåg. Närservice I Ljungaverk finns livsmedelshandel och förskola. I Fränsta, 7 km österut, finns skola, affärer av olika slag, bensinmack m.m.

Kommunikationer

Ljungaverk ligger längs med europaväg E14. Förbi orten passerar förutom E14:s tunga trafik även tågtrafik i form av både gods- och persontåg.

Parkering

Industritomt med stora ytor för lager, maskiner och fordon. På det egna området finns gott om parkeringsytor.

Service

I Ljungaverk finns livsmedelshandel och förskola. I Fränsta, 7 km österut, finns skola, affärer av olika slag, bensinmack m.m.

Vägbeskrivning

Från E14 följ Folkets Husvägen in mot Ljungaverk, efter bron ligger fastigheten väl synlig på vänster sida. Adress: Folkets Husvägen 16 840 10 Ljungaverk.

Uppvärmning

Pellets


Byggnader
Industribyggnad
Beskrivning Totalt 3 997 m², fördelat på: Industri/Verkstad: 2 604 m² Kallager: 1 270 m² Kontor: 123 m² Byggnadstyp Industri Byggår: 1997 Fasad: Plåt Stomme: Limträbalk, stål Grundläggning: Betong Grundmur: Betong Bjälklag: Betong Fönster: 2-glasfönster Tak: Plåt Upp
Byggnadstyp Industri
Grund Betong
Stomme Limträbalk, stål
Bjälklag Betong
Tak Plåt
Fasad Plåt
Fönstertyp 2-glasfönster
Ventilation Mekanisk till- och frånluft
Uppvärmning Pellets
Avlopp/vatten Kommunalt.
Driftkostnad
Beskrivning Elförbrukning 28.416 kr per år. Fastigheten har kallställts men har i normala fall uppvärmning med pellets. Avgift för vatten och avlopp kommer säkerställas innan visning. Avgift för försäkring ombedes spekulanterna kontrollera på egen hand via sitt försä
Taxeringsvärde
Beskrivning Totalt 3 836 000 kr fördelat på industrimark 200 000 kr, kontor 153 000 kr, lager 834 000 kr, lokaler 2 649 000 kr.
Inteckningar/pantbrev
Beskrivning Det finns 2 st inteckningar om totalt 8 300 000 kr. Dessa övertas obelånade av köparen.
Tillträde
Beskrivning Säljaren ska bortforsla utrustning tillhörande f d limträfabriceringen, köparen kan tillträde först när detta är gjort. Tillträde sker därmed genom en överenskommelse mellan parterna.
Karta