Butik, Fastighet i Hallstahammar, Hallstahammar

  • 640 m²

Fastighet i Hallstahammar till salu.


Lokaltyper Butik / Industri / Verkstad / Kontor
Total yta 640 m²
Adress Fastighet i Hallstahammar
Objektsnummer 41918161
Tomtarea 867 m²

Beskrivning

Fastighet i Hallstahammar Centrum till salu.

Tomtareal för fastigheten 867 m².
På fastigheten finns 1 byggnad uppförd med en total lokalyta på ca 640 m².

Byggnaden inrymmer butik och verkstad för cykelförsäljning.

Hyresintäkt 300.000 kr kallhyra.

Övrigt

ÖVRIGT:

Hyresintäkter 700 kr/ m2
DoU-kostnader 250 kr/ m2
Hyresintäkt 300.000 kr kallhyra.
Hyreslängd kvar 3 år med option på förlängning på 2 år.

Byggnadens yttre och inre skick bedöms som gott. Lokalytorna håller en bra standard och bedöms vara flexibla i sin utformning och kan enkelt anpassas till ändrad användning och verksamhet inom handel. Inga direkta och nära förestående investeringsbehov har identifierats.