Bostad, Fabriksgatan 22, Tomelilla

  • 6 932 m²

En av Tomelillas klassiska byggnader är nu möjlig att förvärva. Med ett 100 tal rum på 6900 kvm lokalarea och 15000 kvm tomt finns stora möjlighete...


Lokaltyper Bostad / Butik / Kontor
Total yta 6 932 m²
Adress Fabriksgatan 22
Objektsnummer 41926838
Tomtarea 15 424 m²
Pris 4 950 000 kr

Beskrivning

En av Tomelillas klassiska byggnader är nu möjlig att förvärva. Med ett 100 tal rum på 6900 kvm lokalarea och 15000 kvm tomt finns stora möjligheter, tillika får man ett attraktivt och centrumnära läge med goda skyltmöjligheter ut emot en genomfartsled. Delar är i dag uthyrda medan stora delar kan disponeras av ny ägare. Goda möjligheter finns för ny ägare att i de icke uthyrda lokalerna bedriva liknande verksamhet som idag eller annan verksamhet, t.ex. bostäder genom att få beviljat en ny detaljplan YTOR, HYROR M.M Internt inom kommunen Vård och omsorg disponerar 1035 kvm kontor/lager samt 142 kvm till omklädning och 90 kvm som bårhus. Hyra om 363.900 kr/år Externa hyresgäster Distriktsveterinärerna disponerar 361 kvm och Förskolan disponerar 500 kvm. Årshyra för dessa 635.500 kr. Uthyrningen är inte belagd med moms. Stora delar av området har hårdgjorda och asfalterade ytor med ett 70 tal parkeringsplatser. Byggnaderna har löpande underhållits och uppdaterats, bland annat så en ny hydraulisk hiss installerats (garanti till 2022) samt så har papptaket bytts och taksäkerhet installerats under de senaste åren. Detaljplanen medger så kallat allmänt ändamål, beviljade bygglov finns för de verksamheter som bedrivs idag. Frågan om ändring av detaljplan har varit uppe hos säljaren tidigare, arbetet är inte fullföljt men ny ägare kan på egen bekostnad begära ändring av detaljplanen. ENERGIDEKLARATION Energideklarationen beskriver en byggnads energianvändning. Att energideklarera byggnader är en del av EU:s miljömål om att minska energianvändningen och främja en hållbar utveckling. Lagen om energideklarationer trädde i kraft den 1 oktober 2006. I energideklarationen redovisas bland annat husets energianvändning. Här finns också förslag på hur du kan göra för att sänka dina energikostnader. Energideklarationen kan bidra till en bättre inomhusmiljö och minskade utsläpp av växthusgaser. Från den 1 juli 2012 ändrades lagen om energideklarationer och ett system med energiklasser infördes. Detta gör det lättare att jämföra energiprestandan med jämförliga byggnader. Energiklasserna liknar de på till exempel vitvaror och anges i skalan A till G, där A motsvarar den lägsta förbrukningen och G den största. Energideklarationen ska vara genomförd senast den dag som köpekontraktet undertecknas. Energideklarationen är giltig i 10 år. Läs mer om energideklarationer på www.boverket.se BUDGIVNING Vi tillämpar i de flesta fall öppen budgivning vilket innebär att alla kan få information om vilka bud som lagts. Det är endast säljaren som kan välja att inte göra bud synliga. Alla som lägger bud accepterar att fastighetsmäklaren senare lämnar ut information om lagda bud samt budgivarens namn och telefonnummer till den som köper bostaden. Säljaren har fri prövningsrätt vilket innebär att han/hon avgör till vem‚ när och till vilket pris som försäljningen ska ske. Om det inkommer bud efter avslutad budgivning men innan köpekontraktet är signerat är det fastighetsmäklarens skyldighet att framföra budet till säljaren. ALLMÄNT Uppgifterna i fastighetsbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta. Köparen uppmanas att noga undersöka fastigheten och byggnadens skick. Bostad ida' Fastighetsförmedling uppbär vid förmedling av annonserbjudande från Hemnet Service HNS en ersättning om 240-1 680 kronor exkl. moms för annons som publiceras. Lagfartsavgiften (stämpelskatten) är fn. 1,5 % av köpeskillingen, om köparen är juridisk person så är lagfartsavgiften fn. 4,25% av köpeskillingen (är taxeringsvärdet högre används istället detta) samt en avgift på fn. 825 kronor som betalas av köparen. Köparen står även för kostnaden vad gäller uttagande av nya pantbrev, som är fn. 2 % av pantbrevsbeloppet samt en avgift på fn. 375 kr. Köparen står även för kostnaden vad gäller uttagande av nya pantbrev, som är fn. 2 % av pantbrevsbeloppet samt en avgift på fn. 375 kr. Behöver du hjälp att beräkna boendekostnaden erbjuder ansvarig mäklare att upprätta en skriftlig boendekostnadskalkyl. Vänligen respektera säljarens önskemål om att boka tid med oss för visning. FRISKRIVNING Fastigheten säljs med friskrivningsklausul.


Byggnader
Byggnad 1
Grund Källare, krypgrund
Stomme Lättbetong
Utvändiga plåtarbeten Målad plåt
Fasad Tegel
Fönstertyp 2-glas och 3-glas
Ventilation Mekanisk
Uppvärmning Fjärrvärme
Avlopp/vatten Vatten/avlopp: Kommunalt vatten. Kommunalt avlopp
Karta