Bostad, Färjemansgatan 18A-20B, Centralt, Östersund

  • 3 906 m²

Centralt belägen fastighet i korsningen Färjemansgatan/Kyrkgatan i Östersund. På fastigheten finns en byggnad på totalt 3 906 m2 inrymmande 49 lägenhe.


Lokaltyper Bostad / Kontor
Total yta 3 906 m²
Adress Färjemansgatan 18A-20B
Område Centralt
Byggår 1969
Renoveringsår Löpande
Objektsnummer 41917902
Taxeringsvärde 29870000 kr
Hyresintäkt 4089000 kr/år
Driftkostnad 1625800 kr/år
Tomtarea 1 888 m²
Pris 53 000 000 kr

Beskrivning

På fastigheten finns uppfört en byggnad från 1969 på 3-5 plan ovan mark. Byggnaden är uppförd i vinkel i korsningen Färjemansgatan/Kyrkgatan. I bottenplan mot Kyrkgatan finns lokalerna. I källarplan finns tvättstuga, förråd och ett garage med parkeringsplatser för totalt 36 bilar. Byggnaden har fem trapphus och samtliga har hiss. En av hissarna är ombyggd med modern teknik. 30 st. lägenheter har balkong, ej inglasade. På innergården finns en del grönytor med sittplatser samt grillplats och miljöstation. Fastigheten omfattas av förhandlingsordning och senaste förhandlings-överenskommelsen avser hyror för 2019.

Omgivning

Fastigheten ligger mitt i korsningen Färjemansgatan/Kyrkgatan och har därmed ett mycket centralt läge i Östersund. Fastighetens närområde utgörs huvudsakligen av bostäder, butiker och lokaler. Service finns i närmaste omgivningen. Allmänna kommunikationer finns i form av lokal busstrafik. Större trafikleder (E14) finns på några kilometersavstånd.

Uppvärmning

Vattenburet via radiatorer, fjärrvärme


Byggnader
Byggnad 1
Grund Källare av betong
Stomme Betong
Bjälklag Betong
Tak Tjärad gummiduk med invändiga
Fasad Tegel
Fönstertyp 2+1, trä
Ventilation Mekanisk frånluft med avluft via garaget
Uppvärmning Vattenburet via radiatorer, fjärrvärme
Avlopp/vatten Kommunalt
Bilder på fastigheten