Mark, Ektorpsvägen 2, Hälleforsnäs, Hälleforsnäs

  • 916 m²


Lokaltyp Mark
Total yta 916 m²
Adress Ektorpsvägen 2
Område Hälleforsnäs
Kommun Flens kommun
Objektsnummer 41856216

Beskrivning

Ektorpsvägen 2, fastighetsbeteckning Flenmo 3:65.
Läge: Tillfart från Ektorpsvägen. En korridor med naturmark i öster.
Sprängning kan bli nödvändigt. Marken sluttar i huvudsak mot väster.
Höjdskillnaden mot Ektorpsvägen är cirka tre m i fastighetens bredd.
Tillåtet enligt detaljplan: Byggnad i ett eller 1,5 plan. Byggrätt sammanlagt 200 m2 mot marken i ett plan (källare, sluttningsvåning och inredd vind tillåtet).
Teknisk försörjning: Kommunala vatten- och avloppsledningar finns i Ektorpsvägen.


Karta


Bilder på fastigheten