Butik, Ekerövägen 80, Ekerö

  • 505 m²

Hyresfastighet Ekerö - Röda ladan


Lokaltyp Butik
Total yta 505 m²
Adress Ekerövägen 80
Kommun Ekerö kommun
Våning Två plan plus delvis inredd vi
Objektsnummer 41963077

Beskrivning

Fullt uthyrd hyresfastighet med verksamhetslokaler i mycket intressant läge på Ekerö. Fastigheten genererar ett bra kassaflöde och det finns viss utvecklingspotential genom ett bygglov för ytterligare ca 150 kvm lokalyta på vinden. Dessutom kan köparen även få överta ett arrende med rätt att bygga en redan uthyrd paviljong för restaurang/café på det nya Träkvista torg.

Övrigt

Röda ladan 

På fastigheten finns en äldre byggnad uppförd i två plan ovan mark. Byggnaden uppfördes ursprungligen i slutet av 1800-talet som en ladugårdsbyggnad (”Hermans lada”), men inrymmer idag moderna butiker och kontorslokaler med värdeår 2010.

Byggnaden har stomme av trä, fasader av puts och trä samt ett yttertak belagt med plåt. Fastigheten har varierad golvbeläggning med både klinker, betong, plastmatta och golv av trä. Väggarna är delvis målade, delvis beklädda med träpanel. Det finns ett trapphus som förberetts för framtida installation av hiss. Uppvärmning och komfortkyla sker via luftvärmepumpar och två stycken FTX-aggregat.

Kontoren utgörs huvudsakligen av kontorslandskap/storrum på byggnadens övre plan, medan butikerna ligger i fastighetens bottenplan. En råvind iordningställdes under 2008 till en ny lokalyta om 140 kvadratmeter.

Byggnaden har ett i huvudsak bra yttre och inre skick med en normal till hög standard. Hela fastigheten har totalrenoveras exteriört under sommaren 2019, inklusive nytt isolerat tak.

Byggnaden ligger i ett mycket gott skyltläge invid Ekerövägen.

Parkeringsmöjligheterna är mycket bra och utgörs av ett större antal utvändiga parkeringsplatser på gårdsplanen som tillhör fastigheten.

Det finns stora beslutade planer för Träkvista centrum där ett helt nytt centrumområde ska växa fram. Ca 100 olika exploatörer ska bl a bygga nya bostäder, nya lokaler för verksamheter, butiker och restauranger samt ett nytt vårdboende. Ett nytt torg ska också skapas.

Området ska också bli mer trafiksäkert genom att man ska ändra på hur Jungfrusundsvägen går genom området. Den nya placeringen kommer även att påverka anslutningarna till Ekerövägen och Fantholmsvägen.

För mer information om vad som händer i området hänvisas till Ekerö kommuns hemsida; https://www.ekero.se/ekeros-utveckling-trafik/pagaende-planer-och-byggen/trakvista-torg

Det finns en busshållplats ca 100 meter från fastigheten, från vilken man kan ta bussen till Brommaplan. Från Brommaplan går T-bana till Stockholm C. Total restid från fastigheten till Stockholm C med kommunala färdmedel uppgår till ca 50 minuter. 

Med bil tar det ca 35 minuter att åka de ca 20 kilometrarna till Stockholm C.

Fastigheten överlåtes i första hand genom överlåtelse av samtliga aktier i det fastighetsägande bolaget. Det skattemässiga restvärdet uppgår till ca 6 mkr. Om köparen föredrar en rak fastighetsaffär kan även det alternativet diskuteras. 

Det fastighetsägande bolaget har ett arrendeavtal som ger bolaget rätt att uppföra en paviljong på arrenderad mark på det nya Träkvista torg som ska stå färdigt inom ett knappt år. Paviljongen är redan uthyrd till en pizzeria på ett 10-årigt hyreskontrakt med en kallhyra på 280 000 kr/år- + index. Köparen kan, efter överenskommelse med säljaren, få överta arrendet och hyreskontraktet för att själv uppföra den aktuella paviljongen. Arrendekostnaden uppgår till 40 000 kr/år. 

FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS.

Visning av fastigheten sker efter överenskommelse.

Tillträde enligt överenskommelse.


Byggnader
Byggnad 1
Stomme Trä
Tak Plåt
Fasad Puts och trä
Uppvärmning Luft-/luftvärmepumpar och FTX-aggregat
Karta

Bilder på fastigheten