Bostad, Ekensberg 8A-H och J, Uppsala

  • 766 m²

FASTIGHETSBESTÅND BESTÅENDE AV UTHYRDA VÅRDBYGGNADER SAMT OBEBYGGD TOMTMARK.


Lokaltyper Bostad / Kontor
Total yta 766 m²
Adress Ekensberg 8A-H och J
Byggår 2013
Objektsnummer 41919532
Hyresintäkt 1523000 kr/år
Driftkostnad 27395 kr/år
Tomtarea 2 123 m²
Pris 130 000 000 kr

Beskrivning

Nu finns möjligheten att förvärva ett fastighetsbestånd bestående av 8 fullt uthyrda vårdbyggnader på långa kontrakt, samt 2 exploateringsbara tomter. Försäljningen avser vårdfastigheter uthyrda för LSS-boende och HVB-hem samt några tomter utvecklingsbara för vårdboende alternativt villor för privatboende. Fastigheterna som ingår i försäljningen är Uppsala Jälla 6:7, Uppsala Jälla 6:6, Enköping Salnecke 8:7, Tierp 1:102, Tierp 1:108, Tierp 1:99, Knivsta Ängby 1:16, Knivsta Nor 48:3, Uppsala Vaskesta 1:2 och Uppsala Vaskesta 1:6.

Omgivning

Fastigheten har ett lantligt läge ca 5,5 km nordost om Uppsala centrum. Den närmaste omgivningen utgörs av åker- och skogsmark med inslag av småhus.

Vägbeskrivning

Från E4:an tag väg 288 mot Rasbo. Kör ca 4 minuter (3,2 km) på väg 288. Fastigheten ligger på vänster sida.


Byggnader
Huvudbyggnad
Beskrivning Grundläggning: morän, Grund betong,Stomme: trä/betong, Fasad: trä, Tak: betongpannor, Fönster: 3-glasfönster, Hiss: handikapphiss för 500 kg På fastigheten finns en vårdbyggnad (LSS-boende) om 1, 5 plan där bottenplan inrymmer 8 lägenheter, gemensamt kök,
Byggnadstyp Hyreshusbyggnad
Hus nr 2
Beskrivning Konferensrum i separat byggnad
Byggnadstyp Hyreshuslokal
Bilder på fastigheten