Vård, Edesta 26, Mölnbo, Mölnbo

  • 403 m²

Vakant vårdfastighet i lantligt läge


Lokaltyp Vård
Total yta 403 m²
Adress Edesta 26
Område Mölnbo
Kommun Södertälje kommun
Byggår 1974
Våning Markplan
Objektsnummer 41948074

Beskrivning

Vårdfastighet i enplansbyggnad med möjlighet anpassa till 5-6 boenden om man så önskar. Går även att anpassa till annan verksamhet eller till separata lägenheter. Utöver huvudbyggnaden finns flertalet p-platser, ett äldre enbilsgarage med förråd samt ca 26 000 kvm mark som kan arrenderas ut eller nyttjas i egen verksamhet.
Fastighetsöverlåtelse. Tillträde enligt överenskommelse.

Övrigt

Även kallad "Hammaråsen", Edesta 26, Vårdinge, Mölnbo
Lantligt och vackert beläget med vid utsikt över landsbyggd. Inhägnad, plan stor tomt om hela 26 600 kvm med gräsytor, planteringar, åkermark, skog och parkeringsytor. Taxerat som lantbruksenhet, med åkermark, 2 ha och skogsmark, 1 ha.

Huvudbyggnad ursprungligen uppförd som behandlingshem/LSS, i ett plan ovan mark och med oinredd vind. Kan med fördel fortätta nyttjas som någon form av vårdboendeverksamhet eller att göra om det till flertalet lägenheter.

Uppvärmning direktverkande el. Mekanisk ventilation. Byggnaden har tre olika altan/uteplats/grillplats under tak.

Byggnaden kan med några anpassningar inreddas till 3-6 lägenheter med separata entréer. Utöver det finns större gemensamhetsytor och stort restaurangkök samt personalutrymmen. 

Fristående enbilsgarage med fastighetsskötarutrymmen på tomten.

Fastighetens avlopp var tidigare påkopplad till ett reningsverk i närområdet och som hanterades som en samfällighet. Det är nu tekniskt utdömt varför samfälligheten har lagt ner. Idag finns ingen ersättande lösning varför köparen bör omgående efter tillträdet installera ett eget avloppsreningsverk för fastigheten. Bygglov finns för installation av eget minireningsverk.


Byggnader
Byggnad 1
Grund Betongplatta
Stomme Trä
Tak Betongpannor
Fasad Trä
Ventilation Mekanisk till- och frånluft
Uppvärmning Direkt el
Karta
Visa på kartan: