Mark, Decembervägen 8, Brogetorp, Flen

  • 1 205 m²


Lokaltyp Mark
Total yta 1 205 m²
Adress Decembervägen 8
Område Brogetorp
Kommun Flens kommun
Objektsnummer 41856187

Beskrivning

Decembervägen 8, fastighetsbeteckning Hasselmusen 4.
Läge: Tillfart från Decembervägen. Naturmark i sydost och nordost.
Viss utfyllning kan vara nödvändig. Marken sluttar främst åt sydost. Höjdskillnaden mot Decembervägen är cirka 0,5 m i tomtens bredd.
Tillåtet enligt detaljplan: Byggnad i ett eller 1,5 plan. Byggrätt sammanlagt 200 m2 mot marken i ett plan (källare och inredd vind tillåtet). Radonsäker grundläggning krävs.
Teknisk försörjning: Kommunala vatten- och avloppsledningar finns i Decembervägen.


Karta

Bilder på fastigheten