Bostad, Brobyvägen 18, Skebobruk

Rosengren & Co

SKEBO HERRGÅRD! • Total markareal: ca 106 000 kvm fördelat på 17 stycken fastigheter. • Herrgårdens markareal uppgår till cirka 85 000 kvm med en uthyrningsbar area ca 1 700 kvm fördelat på 5 byggnader. • Markområde om 13 stycken byggklara tomter, totalt 21 000 kvm med framdraget VA och fiber. Skebo Herrgård är lämpligt för Hotell/konferensverksmhet, exklusivt äldreboende, hälsohem, rehabiliteringshem, vårdboende, behandlingshem, gemenskapsboende eller utbildningsverksamhet. Genom de 13 byggklar...

Beskrivning

SKEBO HERRGÅRD! • Total markareal: ca 106 000 kvm fördelat på 17 stycken fastigheter. • Herrgårdens markareal uppgår till cirka 85 000 kvm med en uthyrningsbar area ca 1 700 kvm fördelat på 5 byggnader. • Markområde om 13 stycken byggklara tomter, totalt 21 000 kvm med framdraget VA och fiber. Skebo Herrgård är lämpligt för Hotell/konferensverksmhet, exklusivt äldreboende, hälsohem, rehabiliteringshem, vårdboende, behandlingshem, gemenskapsboende eller utbildningsverksamhet. Genom de 13 byggklara tomterna finns möjlighet att uttöka den uthyrningsbara arean till vård eller äldreboende alternativt exploatera tomterna som fritidsboende eller liknande. För ytterligare information vänligen se prospekt nedan.

Byggnader
Byggnad 1
Byggnadstyp Hyreshuslokal