Kontor, Betongvägen 1, Centralt, Kalix

  • 1 100 m²

Fin och väl underhållen fastighet i centrala Kalix.


Lokaltyper Kontor / Lager / Logistik
Total yta 1 100 m²
Adress Betongvägen 1
Område Centralt
Objektsnummer 41922752
Tomtarea 7 500 m²

Beskrivning

Strategiskt belägen fastighet i centrala Kalix som kommer att avstyckas till en fastighet med en fastighetsarealen på ca 7 500 m2. Befintligt uthyrningsbar yta uppgår till ca 1 100 m2 samt 115 m2 lastkaj och 123 m2 kallgarage. På fastigheten finns även uppfört en carport med plats för 10 bilar.

Omgivning

Fastigheten är belägen efter Centrumvägen, ca 1 km nordväst om Kalix centrum. Omgivande bebyggelse utgörs främst av småindustrier.

Planlösning

På fastigheten finns uppförd en byggnad i ett plan från 1989 inrymmande lokaler anpassade för nuvarande hyresgästs, PostNords, verksamhet. Den totala lokalytan uppgår till ca 1 100 m2 fördelat på bland annat kontorslokaler, kundmottagning, diverse posthanteringslokaler, personalmatsal, omklädningsrum med mera. Köksinredningen i personalmatsalen fick ny inredning under 2004 och ny entré byggdes om under 2009. I anslutning till byggnaden finns även en lastkaj på ca 115 m2 med 3 portar samt ett kallgarage på ca 123 m2. Byggnaden är OVK godkänd till och med 2022. Kontraktet med PostNord löper till och med 2021-09-30.


Byggnader
Byggnad 1
Grund Betong-platta på mark
Stomme Stål
Tak Papp
Fasad Plåt
Fönstertyp 3-glas aluminium
Ventilation FTX
Uppvärmning Fjärrvärme
Avlopp/vatten Vatten/avlopp: Kommunalt
Bilder på fastigheten