Industri, Bergsjödalen 46, Göteborg

Bjurfors Näringsliv Göteborg Kommunikation (4603 m)

Nu erbjuds möjligheten att förvärva en välskött industrifastighet med förberett för ca 450 kvm utbyggnad.

Fakta om fastigheten
Fastighetstyper Industri/Verkstad/Kontor/Lager/Logistik
Total yta 1 952 m²
Adress Bergsjödalen 46
Byggår 2013
Pris 16 500 000 kr
Objektsnr 41902672
Få prisuppgift.

Fyll i era uppgifter nedanför för mer information och aktuell hyresnivå.

bubbla

Genom att slutföra intresseanmälan godkänner jag Lokalguidens behandling av personuppgifter.

Beskrivning

Nu erbjuds möjligheten att förvärva en välskött industrifastighet med möjligt om ca 450 kvm utbyggnad. Totalarea om ca 1 952 kvm varav 1 341 kvm lager, 384 kvm lokal/utställning och 227 kvm kontor. FASTIGHETSBESKRIVNING Välskött fastighet uppförd 2013, entréplan som inrymmer lager och utställning om ca 1 590 kvm. Ljus och trevlig entré till butik/utställning. Trappa och hiss till övreplan, där finns mordernt och stilrent kontorslandskap. Här finns även konferens och lunchrum, samt separat lunchrum med ingång från lagret/verkstaden. Omklädningsrum inrymmer även duschrum. Stor verkstad/Lager med 3 portar som är separat uppdelat i tre lagerlokaler. Inhägnad gård och flera parkeringsplatser intill byggnaden. På baksidan av fastigheten är det förberett för 450 kvm utbyggnad. Säljarna kan vara flexibla med längden på hyresavtalet. OMGIVNING/NATUR Beläget i Bergsjödalens Industriområde som ligger öster om Bergsjövägen, ca 13 km nordost om Göteborg Centrum. KOMMUNIKATIONER Gångavstånd till hållplatsen varifrån Göteborg centrum tar ca 20 min, med bil tar det ca 15 min och avstånd ca 12 km. NÄRSERVICE Flera caféer, restauranger samt vårdcentral och mindre livsmedelsaffär inom ca 1 km från fastigheten. Större utbud finns vid Partille centrum som är på ca 5 km avstånd. INSTRUKTION OM FÖRSÄLJNING FÖRUTSÄTTNINGAR Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten. Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten. Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd. Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta. FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld. Försäljningen kommer att genomföras som en bolagsaffär i vilket aktierna i de bolag som äger fastigheten överlåtes. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader. 10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen. Fastigheten och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten och bolaget.

Uppvärmning

Luft-luft värmepumpar

Byggnader
Byggnad 1
Grund Betongplatta
Stomme Stål
Fasad Sandwich panel
Fönstertyp Isolerglas
Ventilation FTX-system
Uppvärmning Luft-luft värmepumpar