Kontor, Bangårdsgatan 3, Landskrona

  • 1 255 m²

Bra belägen kontorsfastighet med lager/verkstad centralt i Landskrona.


Lokaltyper Kontor / Lager / Logistik
Total yta 1 255 m²
Adress Bangårdsgatan 3
Objektsnummer 41916935
Tomtarea 1 m²

Beskrivning

Bra belägen kontorsfastighet med lager/verkstad centralt i Landskrona.

FASTIGHETSBESKRIVNING

Fastigheten är bebyggd med ett gatuhus som utgör kontor i två plan samt på innergården en verkstad och lager i ett plan i vinkel.
Byggnaderna är grundlagda med betongplatta och stomme av murade väggar och bjälklag av betong. Lagerlokalen har delvis stomme av träpelare. Fasaden är klädd med tegel och är målad samt delvis putsad. Yttertak beklätt med papp. Uppvärmning sker med mekanisk förvärmd tilluft, luftvärmepumpar och elradiatorer. Det finns också kyla i kontorsdelen. 
Infart till innergården vilket öppnar för många möjligheter.
Det finns också en separat lagerbyggdad om ca 100 kvm i sämmre skick. 

PLANLÖSNING

Gatuhuset inrymmer kontorslokaler i bottenvåningen och en trappa upp. Kontorsyta ca 475 kvm. På bottenvåningen finns även produktionslokaler och lager om ca 240 kvm och i gårdshusen finns utställningslokaler, lager och produktionslokaler som utgör ca 350 kvm. Taköjden är ca 3 meter och port finns mot gatan.
Då gårdshusen dels nås från innergården och från baksidan finns flera möjligheter att anpassa och utveckla.

OMGIVNING/NATUR

Bra beläget med knappt 500 meter till centrum och omgivet av kontor och förtag. 

KOMMUNIKATIONER

Alla servicefunktioner och kollektiva kommunikationer i Landskrona centrum som ligger på gångavstånd. Bra trafikleder till E6/E20.

INSTRUKTION OM FÖRSÄLJNING

FÖRUTSÄTTNINGAR
Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.
Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.
Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.
Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.
FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN
Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten.
Försäljningen kommer att genomföras som en fastighetsaffär. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.
10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.
Fastigheten överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten.

TIDPLAN

FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS.
Visning av fastigheten sker efter överenskommelse.


Byggnader
Byggnad 1
Grund Betongplatta
Fasad Tegel/puts
Fönstertyp 2-glas och 3-glas
Ventilation Mekanisk till- och frånluft
Uppvärmning Värmepump/el
Avlopp/vatten Vatten/avlopp: Kommunalt VA