Övrigt, Anges i prospekt, Anges i prospekt, Kalmar

  • 12 292 m²

FASTIGHETER I BOLAG MED INTRESSANTA ANVÄNDNINGSMÖJLIGHETER.


Lokaltyp Övrigt
Total yta 12 292 m²
Adress Anges i prospekt
Område Anges i prospekt
Objektsnummer 41916202
Tomtarea 411 340 m²

Beskrivning

Länia erbjuder nu ett fastighets/verksamhetsbolag som passar till flera intressanta användningsområden. Nuvarande verksamhetsområde är under avveckling. I bolaget finns 3 byggnader och 5 förrådsbyggnader/garage. ALLMÄN BESKRIVNING Bolagets fastigheter, vilka är angränsande och således bildar en gemensam förvaltningsenhet /anläggning är naturskönt och logistiskt bra belägna i östra Småland, på en mindre ort med många större och mindre evenemang och fritidsaktiviteter. Fastigheterna består av: -En fastighet om 5 528 kvm landareal med nyrenoverad byggnad. 26 st boenderum i två plan med Boendeyta 481 kvm plus korridorer och två kök, samt biyta helt källarplan med duschar, gym, tvättstuga, mm. -En fastighet om 92 812 kvm park- och köryta samt byggnad om totalt 106 st boenderum. Boendeyta 2 166 kvm. Ej utnyttjad yta för boende plan 4 om 1 243 kvm samt källar- och teknikytor -totalt 9 700 kvm. Byggnaden innehåller ett nytt kök med stor kapacitet inklusive all hanteringsyta (kylar, frysrum, diskrum, grönsakskyl, sopkyl, mm) nybyggda rum, duschar, WC, SPA-anläggning, lunch- och à la carte-matsalar -På denna fastighet finns också en teknikbyggnad om 1 350 kvm innehållande en festvåning ombyggd 2011, samt panncentral, vaktmästeri och andra förråds- och teknikutrymmen. TEKNIK -Alla byggnader har högsta brandklass enligt VK4 med allt vad det innebär. -Anläggningen har egen elförsörjning vid strömavbrott i form av dieseldrivet nödströmsaggregat. -Ventilationsaggregat med värmeåtervinning -Panncentral med fliseldning och mycket god uppvärmningsekonomi -Kommunalt VA -Internet via fiber -Anläggningen är omgiven av motionsspår, strövstigar, brygga för bad och åtskilliga andra aktiviteter. VERKSAMHET Anläggningen som är byggd i sten 1915, har tidigare använts som sjukhem och byggdes för några år sedan om till Hotell. Alternativ användning kan vara fortsatt hotellverksamhet med konferenser och evanemangskoncept -eller, -Uppdelat på olika avdelningar, våningsplan och byggnader, ser ägarna stora möjligheter till högkvalitativ verksamhet inom t ex vård för äldre med särskilt vårdberoende, olika former av LSS-verksamhet / HVB-hem, etc. Lämplig köpare skulle vara någon som står i begrepp att starta sådan verksamhet, eller någon som redan har en sådan etablerad verksamhet. Ur byggnadsklass- säkerhets- och verksamhetssynpunkt, så passar anläggningen ypperligt för en ovan beskriven inriktning med stora hissar, stora rum och breda dörrar, mm, mm. Yttre miljö erbjuder också stora rekreationsmöjligheter och träningsytor utomhus. Ägarna kan eventuellt även vid en sådan inriktning tänka sig ett samarbete- eller delägarskap med lämplig intressent. YTTERLIGARE BESKRIVNING OCH UPPGIFTER Ytterligare allmänna och tekniska beskrivningar, fastighetsdata, mm kan erhållas i upprättat prospekt efter påskrift av sekretessförbindelse. FÖRSÄLJNING -Försäljning kan ske antingen av fastigheterna tillsammans, eller -Försäljning av aktierna i bolaget. Bolaget och fastigheterna är obelånade. Pris: Bud på fastigheterna alternativt aktierna. MÄKLARE Företagsmäklare Dan Edlund e-mail: dan.edlund@lania.se Tel: 070-331 20 04 Registrerad Fastighetsmäklare: Jonas Mångs e-mail: jonas_mongs@hotmail.com Tel: 073-585 76 10

Omgivning

Naturskön omgivning, tallskog, strövstigar, brygga, badsjö

Planlösning

Byggnad I: 4 plan med hel källare/teknikyta/förråd Byggnad II: 2 plan Byggnad III: 2 plan med hel källare/Teknikyta.

Parkering

P-ytor utomhus


Byggnader
Byggnad 1
Grund Sten
Stomme Sten/Tegel
Bjälklag Trä
Tak Bandtäckt plåt
Fasad Puts
Fönstertyp Alu/Trä, Trä
Ventilation FTX
Uppvärmning Flis
Avlopp/vatten Vatten/avlopp: Kommunalt