Butik, Allégatan 1, Brålanda, Brålanda

  • 658 m²

Allégatan 1, Brålanda.


Lokaltyp Butik
Total yta 658 m²
Adress Allégatan 1
Område Brålanda
Objektsnummer 41918529
Tomtarea 1 031 m²
Pris 1 100 000 kr

Beskrivning

Tomställd hyresfastighet bestående av lokal i markplan samt källare. Tidigare har fastigheten använts som matbutik. Det finns gott om parkeringsplatser tillhörande fastigheten. Försäljning sker såsom fastighetsöverlåtelse. BYGGNAD ENTRÈPLAN Ljus och öppen planlösning entréplan. Golvet är belagt med slittåligt betongstenplattor. Två trappor samt hiss förbinder lokalen med källaren. Hissen är nyligen besiktigad och har en maxvikt på 1 000 kg. Serviceatal med Kone. Lastintag, via parkering. KÄLLARPLAN Källaren med öppen planlösning och takhöjd på ca 2,80 m. I källaren finns även pann- och kylaggregatsrum, elcentral, vattenpump och lagerutrymmen. Källaren kan avgränsas genom egen entré. TOMTMARK Ickebebyggd mark består till största del av asfalterad yta för parkering. SÄLJAREN UPPLYSER Säljaren upplyser om att takläckage förekommer. Taket är i behov av att tätas alternativt läggas om. Befintligt värmesystem är delvis urkopplat. Fastigheten är ej uppvärmd idag. STADSPLAN För fastigheten gäller Stadsplan Kv lövkojan samt del av nejlikan. Fastigheten får användas för Handelsändamål.


Byggnader
Byggnad 1
Grund Källare
Stomme Betong-/stål (pelare i källare
Fasad Tegel-/trä
Fönstertyp Butiksfönster
Ventilation OVK ej utförd.
Uppvärmning Olja (ej i drift idag)
Avlopp/vatten Vatten/avlopp: Kommunalt VA. Pumpgrop i källaren.