Kontor, TORUP-RYDÖBRUK, Torup-Rydöbruk, Torup

ERA Kommersiellt Shopping (260 m) Bränslestation (279 m) Kommunikation (396 m) Bank (556 m) Uttagsautomat (574 m) Restaurang (644 m)

Fastighetsbestånd med strategiskt läge.

Beskrivning

Beståndet innefattar modernt varmlager/logistikenhet/kontor om 5500kvm med 5000 pallplatser i Torup utmed riksväg 26, ca 3 mil från E6 och Halmstad. Industrifastigheter om totalt 9600kvm fördelat på 5 fastigheter, innehållande industrilokaler/kontor i Rydöbruk. Fastigheterna är väl underhållna med 5-årigt hyresgästavtal och en hyresgäst. TORUP DJÄKNEBOL 1:38 Fastigheten har en areal om 16 208 kvadratmeter. Byggnaden inrymmer 1 plan ovan mark. Den ursprungliga delen, som omfattar 2 700 kvadratmeter uppfördes 1977 men har under 2009/2010 totalrenoverats. Under 2009 uppfördes en lagerdel om ca 3 000 kvadratmeter med en fri takhöjd om ca 10,5 meter. Denna lagerdel har ca 5 000 pallplatser. Den totala uthyrbara arean uppgår till 5 500 kvadratmeter lageryta. Den obebyggda delen av tomten utgörs främst av kommunikations- och uppställningsytor. Fastigheten är ansluten till kommunalt vatten och avlopp. Tomten är inhägnad. KORTFATTAD TEKNISK BESKRIVNING Antal byggnader 1 Antal våningar 1 plan ovan mark Grundläggning Platta på mark Stomme Betong samt Pelar-balk system i stål Fasadmaterial Plåt Fönster 2-glas Yttertak Gummifiberduk samt tjärpapp Uppvärmningssystem luft/luft värmepump samt el Ventilationssystem Mekanisk till och frånluft Lastkajer tre stycken SKICK, STANDARD OCH ANVÄNDNINGSMÖJLIGHETER Byggnadens yttre och inre skick bedöms som mycket bra. Lokalerna håller en relativt hög standard. Lokalerna bedöms vara flexibla i sin utformning och kan relativt lätt anpassas till ändrad användning. HYLTE ÖVREGÅRD 2:11 Fastigheten har en areal om 24 221 kvadratmeter. På fastigheten finns en större byggnad som består av det gamla brukets huvudbyggnad som blivit tillbyggd och modifierat över tiden. Bygganden inrymmer produktionslokaler, lager och kontor med tillhörande personalutrymmen. Den uthyrbara arean uppgår till 7500 kvadratmeter varav ca 500 kvadratmeter bedöms utgöras av kontorsutrymmen. Skicket på produktionslokalerna bedöms som normalt. Standarden är normal med relativt öppna och anpassningsbara ytor dock är takhöjden begränsad. Kontorslokalerna med tillhörande personalutrymmen är nyrenoverade och är i mycket bra skick. Byggnaden är renoverad och underhållen fortlöpande och det yttre skicket bedöms som bra. På fastigheten finns även en enklare ekonomibyggnad. KORTFATTAD TEKNISK BESKRIVNING Uppförd Sekelskiftet, tillbyggt 1978 Antal våningar I huvudsak 1 plan Grundläggning Betong, sten Stomme Tegel, pelar-balk system i betong och stål Fasadmaterial Tegel, korrigerad plåt Fönster 2-glasfönster, bytta de senaste åren Yttertak Papp, plåt Uppvärmningssystem Pelletspanna från -85 renoverad -08 Ventilationssystem Mekanisk till- och frånluft Hiss Industrihiss för 1000 kg HYLTE ÖVREGÅRD 1:38 Fastigheten har en areal om 2071 kvadratmeter. På fastigheten finns en byggnad som i dag brukas som kontor. Bygganden är av sekelskiftetskaraktär och har tidigare brukats som bostadshyreshus. Både byggandens inre och yttre skick bedöms som mycket bra. Standarden på lokalerna är mycket hög och modernt utformade. På översta plan finns 4st övernattningslägenheter med 2 pentry och 2 badrum med dusch, som även dessa är i bra skick. Den uthyrbara arean är enligt uppgift 550 kvadratmeter. KORTFATTAD TEKNISK BESKRIVNING Uppförd Sekelskiftet Antal våningar 3 plan Grundläggning Sten Stomme Trä Fasadmaterial Trä, målad -08 Fönster 2-glas Yttertak Plåt samt tegel Uppvärmningssystem Pelletspanna Ventilationssystem Självdrag HYLTE ÖVREGÅRD 2:14 Fastigheten har en areal om 1829 kvadratmeter. På fastigheten finns en byggnad som tidigare brukats som ateljé men som i dag står tomt. Byggandens utformning gör att den skulle kunna brukas för andra ändamål. Byggandens yttre och inre skick bedöms som bra. Uthyrbar arean bedöms till ca 480 kvadratmeter. KORTFATTAD TEKNISK BESKRIVNING Uppförd Sekelskiftet Antal våningar 1 plan med loft Grundläggning Sten Stomme Trä Fasadmaterial Trä Fönster 2-glas Yttertak Papp Uppvärmningssystem El Ventilationssystem Självdrag LAHULT 1:50 Fastigheten har en areal om 1094 kvadratmeter. På fastigheten finns en byggnad som brukas som garage. Byggnadens yttre och inre skick bedöms som bra. Uthyrbar arean bedöms till ca 120 kvadratmeter. Uppförd Sekelskiftet Antal våningar 1 plan med loft Grundläggning Sten Stomme Tegel Fasadmaterial Tegel Fönster 2-glas Yttertak Tegel Uppvärmningssystem El Ventilationssystem Självdrag LAHULT 1:53 Fastigheten har en areal om 755 kvadratmeter. På fastigheten finns en byggnad som brukas som kontor. Skicket och standarden bedöms som mycket bra. Uthyrbar arean bedöms till ca 180 kvadratmeter. Uppförd Sekelskiftet Antal våningar 1 plan med loft Grundläggning Sten Stomme Tegel Fasadmaterial Tegel Fönster 2-glas Yttertak Tegel Uppvärmningssystem Pelletspanna från -85 renoverad -08 Ventilationssystem Självdrag TAXERING TORUP DJÄKNEBOL 1:38, Typkod 325, (Hyreshusenhet, lokaler) värdeår 2009 HYLTE ÖVREGÅRD 2:11, Typkod 325, (Industrienhet, trävaruindustri) värdeår 1950 och 1978 HYLTE ÖVREGÅRD 1:38, Typkod 325, (Hyreshusenhet huvudsakligen lokaler) värdeår 1983 HYLTE ÖVREGÅRD 2:14, Typkod 325, (Industrienhet, trävaruindustri) värdeår 1948 HYLTE LAHULT 1:50, Typkod 313 (Hyreshusenhet, tomtmark med byggnadsvärde under 50000kr) HYLTE LAHULT 1:53, Typkod 325, (Hyreshusenhet huvudsakligen lokaler) värdeår 1966.

Byggnader
Byggnad 1

Mossvägen 3, Torup

En välbyggd lagerfastighet i gott skick mitt i samhället des...

Visad