Industri, Maskingatan 43, Trelleborg

  • 1 500 m²

Fullt uthyrd industrifastighet i Trelleborg. Mycket bra skick och hyresavtal till 2023.


Lokaltyper Industri / Verkstad
Total yta 1 500 m²
Adress Maskingatan 43
Kommun Trelleborgs kommun
Objektsnummer 41887784
Tomtarea 3 m²

Stanna hemma om du kan. Boka videovisning när du gör en intresseanmälan.

Lämna ett önskemål om att få se lokalen genom videovisning i meddelandet. Glöm inte att ge ett förslag på tid och datum.


Beskrivning

Fullt uthyrd industrifastighet i Trelleborg. Mycket bra skick och hyresavtal till 2023.

FASTIGHETSBESKRIVNING

Välbyggd industrifastighet i bra skick. Betongplatta och stålkonstruktion. Välisolerad och ett bra ventilationssystem med kyla. Gott om parkeringsplatser framför huset.

PLANLÖSNING

Fastigheten inrymmer idag ett gym. En stor öppen lokal som inretts med två nya omklädningsrum med duschar och bastu, avgränsat gruppträningsrum och spinning. Här finns också ett par rum för tex. massage. ca 10 meter till nock på ena delen och ca 6 meter på den lägre delen. Personalutrymme och pentry. Pannrum och fläktrum.


OMGIVNING/NATUR

I området finns flera företag, affärer och Willys. Ett bra handelsområde med närhet till bostadsområdena och centrum.

INSTRUKTION OM FÖRSÄLJNING

FÖRUTSÄTTNINGAR
Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.
Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.
Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.
Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.
FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN
Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld.
Försäljningen kommer att genomföras som en fastighetsaffär. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.
10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.
Fastigheten och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten.


Byggnader
Byggnad 1
Grund Betongplatta
Utvändiga plåtarbeten Lackerad plåt
Fasad Plåt
Fönstertyp 2-glas och 3-glas
Ventilation Mekanisk till- och frånluft med värmeväxlare.
Uppvärmning Mekanisk till- och frånluft med värmeväxlare och tillskott m
Avlopp/vatten Vatten/avlopp: Kommunalt VA

Bilder på fastigheten