Bostad, Karlskoga, Karlskoga

  • 18 492 m²

Mindre fastighetsportfölj i Karlskoga fördelad enligt följande: Areal 18 492 kvm Bostäder 70 % 12 944 kvm Loa 30 % 5548 kvm Intäkt per år: 14 900 000:- Drift/underhåll per kvm/år fördelat enligtföljande: Boa 400 kr/kvm/år 5 177 600:- Loa 155 kr/kvm/år 859 940:- Total drift 6 037 540 Driftnetto 8 862 460 Yield 5,5 % Pris per kvm: 8696 Säljes i AB Kontakta Lejon för mer info om processen!...


Lokaltyp Bostad
Total yta 18 492 m²
Adress Karlskoga
Objektsnummer 41924687
Tomtarea 18 m²

Beskrivning

Mindre fastighetsportfölj i Karlskoga fördelad enligt följande:

Areal
18 492 kvm

Bostäder 70 %
12 944 kvm

Loa 30 %
5548 kvm

Intäkt per år:
14 900 000:-

Drift/underhåll per kvm/år fördelat enligt följande:

Boa 400 kr/kvm/år
5 177 600:-

Loa 155 kr/kvm/år
859 940:-

Total drift
6 037 540

Driftnetto
8 862 460

Yield
5,5 %

Pris per kvm:
8696

Säljes i AB

Kontakta Lejon för mer info om processen!