Industri, Industrigatan / Belevägen, Läreda industriområde, Hässleholm

Cronholm & Partners KB Kommunikation (242 m) Shopping (286 m) Bilservice (325 m)

Fastighet med ett antal byggnader där en större industri/lager/logistikenhet på drygt 7000 m2 är den dominerande, utöver denna finns ett antal mindre industribyggnader samt en kontorsbyggnad. Byggn. är till största delen uppförda under 70-talet. Ca 650 m2 vakant. Stor tomt med avstyckningsmöjligheter....

Beskrivning

Fastighet med ett antal byggnader där en större industri/lager/logistikenhet på drygt 7000 m2 är den dominerande, utöver denna finns ett antal mindre industribyggnader samt en kontorsbyggnad. Byggn. är till största delen uppförda under 70-talet. Ca 650 m2 vakant. Stor tomt med avstyckningsmöjligheter.