Bostad, Fur, Fur, Holmsjö, Vissefjärda

Bjurfors Näringsliv Öresundsregionen Kommunikation (298 m) Restaurang (3678 m) Friskvård (5805 m) Shopping (9176 m)

Vårdfastighet med stora möjligheter. Vackert beläget vid sjön Västersjön i Saleboda, Karlskrona kommun.

Beskrivning

Vårdfastighet med stora möjligheter. Vackert beläget vid sjön Västersjön i Saleboda i Karlskrona kommun. FASTIGHETSBESKRIVNING Furs sanatorium anlades 1909 likt många sjukhus som byggdes runt sekelskiftet i kampen mot tuberkulos. Läget intill västersjön, den friska skogsluften och det lugna läget var några av anledningarna till att man valde just denna plats. Skönheten med skog, sjö och stillhet har bevarats väl genom åren. Fastigheterna har byggts till och utvecklats genom åren och vi finner flera tidstypiska epoker i arkitekturen. En imponerande tegelbyggnad från 1909 till stora trävillor för administration och personalbostäder till funktionalismens mer praktiska byggnader och gemensamma utrymmen för att under 70 talet bygga en då för tiden praktisk och effektiv vårdmiljö. Området har genom åren styckats av och består idag av 10 stycken fastigheter. Fastigheterna har de senaste åren genomgått omfattande renovering och har nu inrymt asylboende och HVB hem. Plats för 550-600 boende och fullt utrustat restaurangkök och personalutrymmen. Stora renoveringar har gjorts för att idag uppfylla krav på godkänd ventilation, el och VVS installationer samt brandsäkerhet. Fiber finns indraget i alla hus med fastuppkoppling och Wi-fi. Ny pelletsanläggning, 500 Kw samt flertalet nyinstallerade värmepumpar både luft/vatten och luft/luft samt ett dussintal VVB. Nytt Securitaslarm. Fastigheterna säljes tomställda men ett par fastigheter håller på att anpassas till studentboende och är delvis uthyrda. Detta kan diskuteras vid ett köp. OMGIVNING/NATUR Ett fantastiskt naturskönt läge med skog, sjö och stillhet. Detta har varit känt sedan mer än 100 år. KOMMUNIKATIONER Från den egna busshållsplatsen Fur går buss till Karlskrona 6 ggr varje vardag. NÄRSERVICE I Holmsjö finns förskola och grundskola årskurs 1-6, stor idrottshall, närbutik, pizzeria och bensinmack. Intill anläggningen finns också en fotbollsplan. INSTRUKTION OM FÖRSÄLJNING FÖRUTSÄTTNINGAR Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten. Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten. Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd. Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta. FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld. Försäljningen kommer att genomföras som en fastighetsaffär. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader. 10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen. Fastigheterna överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheterna.

Byggnader
Byggnad 1

Salebodavägen 4, Saleboda

Gedigen hyresfastighet i Saleboda! Total uthyrningsyta om 36...

Visad