Övrigt, Trutvägen 17, Mörbylånga

  • 42 000 m²

Fastighetsbolag med 46 fritidshustomter på Öland Klart för byggnation till salu.


Lokaltyp Övrigt
Total yta 42 000 m²
Adress Trutvägen 17
Objektsnummer 41888010
Bifogade filer

Beskrivning

Företaget bedriver exploatering och försäljning av tomtmark samt uppförande och försäljning av fritidshus. Innehavet utgörs idag av 46 fastigheter/tomter, lämpliga som fritidstomter med byggrätt på 80 kvm + garage/förråd, i Färjestaden, Mörbylånga Kommun på ÖLAND. Dispens har vid flera tillfällen beviljats för större byggnationer. Kontaktpersoner; Conny Hermansson, Aukt Företagsmäklare, 0470-34 74 80, conny.hermansson@sffab.se Kenneth Bengtsson, Reg Fastighetsmäklare, 070-822 02 35, kenneth.bengtsson@sffab.se.


Byggnader
Byggnad 1
Bilder på fastigheten