Kontor, Lars Runebergs Gata 78, Hammerö, Kungsbacka

Newsec Investment AB Kommunikation (168 m) Shopping (240 m) Bränslestation (245 m) Bilservice (387 m) Friskvård (389 m)

Förskolefastighet om 512 m² i Hammerö bostadsområde ca 1 km söder om centrala Kungsbacka. Idag bedrivs en fristående förskoleverksamhet i form av föräldrakooperativ med tre avdelningar på fastigheten.Byggnaden är uppförd 1982 i ett plan samt soutterängplan. Nytt 3-årsavtal är tecknat med hyresgästen som gäller från och med 2017-01-01. Uthyrningsbar area 512 m². Tomtarea 1 744 m². Hyresintäkt för 2017 är 774 114 kr (kallhyra). Bolagsöverlåtelse. Pris: 12,5 Mkr....

Beskrivning

Förskolefastighet om 512 m² i Hammerö bostadsområde ca 1 km söder om centrala Kungsbacka. Idag bedrivs en fristående förskoleverksamhet i form av föräldrakooperativ med tre avdelningar på fastigheten. Byggnaden är uppförd 1982 i ett plan samt soutterängplan. Nytt 3-årsavtal är tecknat med hyresgästen som gäller från och med 2017-01-01. Uthyrningsbar area 512 m². Tomtarea 1 744 m². Hyresintäkt för 2017 är 774 114 kr (kallhyra). Bolagsöverlåtelse. Pris: 12,5 Mkr.