Bostad, Kungsgatan 10, Filipstad

Real Advice Restaurang (10 m) Shopping (10 m) Friskvård (35 m) Grönområde (65 m) Bank (212 m) Uttagsautomat (229 m)

Wärmlansvärden är en väletablerad fastighetsägare i Värmland med totalt elva fastigheter. Fastigheterna är belägna i Filipstad och Hagfors, varav nio i Filipstad och två i Hagfors. Portföljen är en effektiv förvaltningsenhet med totalt 190 bostadslägenheter i näraliggande kvarter. Fastigheterna är attraktivt och centralt belägna i orterna. Fastigheterna är lokalt förvaltade och är generellt av god teknisk standard. Flera av byggnaderna har genomfört stambyten 1989-1990 med byte av vatten- och av...

Beskrivning

Wärmlansvärden är en väletablerad fastighetsägare i Värmland med totalt elva fastigheter. Fastigheterna är belägna i Filipstad och Hagfors, varav nio i Filipstad och två i Hagfors. Portföljen är en effektiv förvaltningsenhet med totalt 190 bostadslägenheter i näraliggande kvarter. Fastigheterna är attraktivt och centralt belägna i orterna. Fastigheterna är lokalt förvaltade och är generellt av god teknisk standard. Flera av byggnaderna har genomfört stambyten 1989-1990 med byte av vatten- och avloppsrör. I samband med detta renoverades våtrum, fönster och elektriska installationer. Möjlighet för köpare att överta befintlig förvaltningsorganisation i form av fastighetsskötare och förvaltare. Befintlig organisation har förvaltat fastigheterna i närmare 15 år. Den totala uthyrbara arean uppgår till 16 667 kvm, varav 12 482 kvm bostäder och 4 185 kvm kommersiella lokaler. Tomtarealen uppgår till 34 838 kvm och den obebyggda delen utgörs i huvudsak av grönytor samt asfalterade ytor för parkering. Hyresvärde 2018 om 13 220 tkr genereras till 82 % av bostäder. Driftnetto för portföljen bedöms uppgå till 5 068 tkr.

Byggnader
Byggnad 1
Byggnadstyp Hyreshusbyggnad
Byggnad 2
Byggnadstyp Hyreshuslokal