Butik, Bodalsvägen 2A, Baggeby Torg, Lidingö

Bjurfors Näringsliv Kommunikation (1170 m)

Handelsfastighet med bra läge i närheten av Baggeby Torg. Fastigheten har en yta om 570 kvm och är fullt uthyrd.

Fakta om fastigheten
Fastighetstyp Butik
Total yta 570 m²
Adress Bodalsvägen 2A
Område Baggeby Torg
Byggår 1964
Hyresintäkt 798000 kr/år
Driftkostnad 106722 kr/år
Tomtarea 570 m²
Pris 15 000 000 kr
Objektsnr 41905144
Få prisuppgift & information

Genom att slutföra intresseanmälan godkänner jag Lokalguidens behandling av personuppgifter.

Beskrivning

Handelsfastighet med bra läge i närheten av Baggeby Torg. Fastigheten har en yta om 570 kvm och är fullt uthyrd. FASTIGHETSBESKRIVNING Handelsfastighet om 570 kvm med bra läge nära Baggebytorget och kommunikationer. Fastighetsreglering pågår och beräknas vara klar under juni 2018. Fastigheten är fullt uthyrd till en hyresgäst som bedriver gymverksamhet i lokalen. Lokalen är nyrenoverad och anpassad för hyresgästen under 2017. I grannfastigheten finns en restaurang och en möbelbutik. Vid Baggebytorget, som ligger intill, finns bl.a livsmedelsbutik & restaurang. PLANLÖSNING Fastigheten innehåller en lokal om 570 kvm i ett plan innehållande gym med omklädningsrum och duschar. Lokalen håller en hög standard och totalrenoverades för sittande hyresgäst 2017. Stora skyltfönster mot gatan. Detaljplanen medger handel. Nuvarande hyresintäkt om 1400 kr/kvm/år bedöms som låg. Marknadshyran för området uppskatts till ca 1800-2000 kr/kvm/år för jämförbara lokaler i renoverat skick. Nuvarande hyresgäst har en hyra under marknadsnivå p.g.a omlokalisering från närliggande fastighet. OMGIVNING/NATUR Baggeby är en stadsdel på södra Lidingö. Baggeby, inkluderat det angränsande bostadsområdet Bodal har 3002 invånare (2014). Baggeby bostadsområde uppfördes på 1950-talet som ett av de första större bostadsområdena på södra Lidingö. Baggeby Torg ritades av landskapsarkitekten Walter Bauer. Under 2009 renoverades torget där i stil med utformningen det hade på 1950-talet. KOMMUNIKATIONER Buss 206 & 221 - Station Baggeby Torg, Ca 75 meter från fastigheten. Lidingöbanan - Station Baggeby, Ca 250 meter från fastigheten. INSTRUKTION OM FÖRSÄLJNING FÖRUTSÄTTNINGAR Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten. Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten. Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd. Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta. FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld. Försäljningen kommer att genomföras som en fastighetsaffär. Vid önskemål kan bolagsaffär diskuteras. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader. 10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen. Fastigheten och ev. bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten och bolaget. Fastighetens skattemässiga restvärde uppgår till 15 000 000 kr. TIDPLAN FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS. Visning av fastigheten sker efter överenskommelse. Tillträde enligt överenskommelse.

Uppvärmning

Fjärrvärme

Byggnader
Byggnad 1
Fasad Puts och kakel
Fönstertyp 3-glas
Ventilation Mekanisk till- och frånluft (FTX) med kyla
Uppvärmning Fjärrvärme
Avlopp/vatten Kommunalt VA