Industri, Fyrgatan 4-6, Arlandastad, Märsta

  • 12 000 m²

Nu ges möjligheten att etablera sig i ett av Sveriges bästa lägen med närhet till Arlanda och Stockholms Stad.


Lokaltyper Industri / Verkstad / Lager / Logistik
Total yta 12 000 m²
Adress Fyrgatan 4-6
Område Arlandastad
Byggår 2020
Objektsnummer 41923558

Beskrivning

Nu ges möjligheten att etablera sig i ett av Sveriges bästa lägen med närhet till Arlanda och Stockholms stad. Detaljplanen tillåter industri, lager, logistik och handel. Genom att inleda en dialog med fastighetsägaren i ett tidigt skede finns det möjlighet att verksamhetsanpassa lokalerna till Er verksamhet. Möjlighet finns att hyra delar av fastigheten/byggnaden. Kontakta mäklare för mer information. PLANLÖSNING Fastigheten består av ca 24 000 kvm tomtmark med byggrätt med en exploateringsgrad på 0,5 vilket motsvararar en bruttoarea på ca 12 000 kvm. Den maximala byggnadshöjden är 25 m. Området är avsett för småindustri såsom lager, logistik, varuhantering och även handel och hotell. Gott om uppställningsmöjligheter och parkeringar. OMGIVNING Fastigheten är belägen i ett logistikområdet i Arlandastad, tillhörande Sigtuna kommun. Logestikområdet ligger intill E4 och på motsvarande sida av motorvägen ligger Stockholm Arlanda Flygplats, ca 5 min bort. Arlandastad omfattar köpcentret med samma namn, golfbana, flertalet hotell samt det stora logestikområdet invid motorvägen där fastigheten är belägen. I grannfastigheterna finns i dagsläget Schenker, John Deere samt CWS Boco. Förutom närheten till Arlanda Flygplats finns det även hotell, handel samt restauranger på gångavstånd. KOMMUNIKATIONER Området har tillgång till bra kommunikationer med lokaltrafiken vilket underlättar för icke bilburna att ta sig till/från området. Enligt detaljplanen planeras ett nytt kollektivtrafikstråk söder om fastigheten, med avsikt att området ska trafikeras med spårbunden trafik samt ytterligare lokalbussar. Närheten till E4 och flygplatsen innebär att fastighetens läge är utmärkt.


Bilder på fastigheten