Övrigt, Vrenninge 1:66, Halmstad

  • 6 433 m²

Fastigheten utgörs av obebyggd tomtmark om 6 433 kvm om två lotter om 3 208 kvm respektive 3 225 kvm. Gällande detaljplan för Sennans Stationsområde tillåter uppförande av radhus i ett plan på respekt ...


Lokaltyp Övrigt
Total yta 6 433 m²
Adress Vrenninge 1:66
Objektsnummer 41922294
Tomtarea 6 433 m²

Beskrivning

Fastigheten utgörs av obebyggd tomtmark om 6 433 kvm om två lotter om 3 208 kvm respektive 3 225 kvm. Gällande detaljplan för Sennans Stationsområde tillåter uppförande av radhus i ett plan på respektive lott. Vatten och avlopp saknas.


Bilder på fastigheten