Bostad, Västergatan 18A-C, Centralt, Sjöbo

Bjurfors Näringsliv Öresundsregionen Restaurang (30 m) Friskvård (33 m) Shopping (80 m) Bränslestation (102 m) Kommunikation (142 m)

Välskött hyresfastighet på Västergatan i Sjöbo innehållande 18 lägenheter och fyra butikslokaler.

Fakta om fastigheten
Fastighetstyp Bostad
Total yta 1 574 m²
Adress Västergatan 18A-C
Område Centralt
Byggår 1946
Hyresintäkt 1707000 kr/år
Driftkostnad 380741 kr/år
Tomtarea 1 545 m²
Pris 19 000 000 kr
Objektsnr 41887778
Få prisuppgift.

Fyll i era uppgifter nedanför för mer information och aktuell hyresnivå.

bubbla

Genom att slutföra intresseanmälan godkänner jag Lokalguidens behandling av personuppgifter.

Beskrivning

Välskött hyresfastighet på Västergatan i Sjöbo innehållande 18 lägenheter och fyra butikslokaler. FASTIGHETSBESKRIVNING Välskött hyresfastighet med 18 lägenheter och 4 butikslokaler. Fastigheten består av två flerfamiljshus. Det första byggdas 1946 och det andra 1982. Husen är i tre våningar och två trappuppgångar. Infart mellan husen till gården med parkeringsplatser och ett garage. Det första huset har källare under hela huset som inrymmer tvättstuga, pannrum och förråd. Här finns också en vind med förråd. Bottenvåningen har tre butikslokaler. Två av dessa har också källare. Det andra huset är grundlagt med platta på mark och har ett fristående trapphus med hiss. På vinden finns två lägenheter och vindsförråd. Bottenvåningen rymmer en restaurang om ca 220 kvm och har också en uteservering. Bra standard på lägenheterna med 7 stycken helrenoverade 2014-15 och ett par nya kök och badrum från 2013. Asfalterad innergård med parkeringsplatser. OMGIVNING/NATUR Bra läge i början av affärsgatan med all service inom promenadavstånd. Fritt beläget med grönområde på baksidan. Sjöbo kommun erbjuder ett omväxlande naturlandskap med artrika betesmarker, strövvänliga bok- och ekskogar, ett omfattande djurliv, sjöar och vattendrag att bada och fiska i. Det är vår livsmiljö i Sjöbo kommun och något vi ofta tar för givet. Samtidigt är det dessa värden som gör kommunen attraktiv. Att stärka och säkra dessa värden för framtiden ingår i kommunens miljöarbete. KOMMUNIKATIONER En kort promenad till busstationen. Sjöbo kommuns läge mitt i Skåne med riksvägarna 11 och 13 som korsar kommunen ger goda förutsättningar för bra kommunikationer. Med bil når du Malmö/Lund, Sturups flygplats och Ystad på ca en halvtimme. Köpenhamn når du med bil på ca 1 tim. Sjöbo har har genom sitt läge även nära till kontinenten. .Kollektivtrafiken är väl utbyggd med Skåneexpressbusslinjen 5 Simrishamn – Sjöbo - Lund och Skåneexpressen 8 Sjöbo-Malmö samt Pendeln 160 Sjöbo – Lund och linje 301 Sjöbo-Ystad. Var femtonde minut går det bussar till Lund och Malmö samt Ystad. Du tar dig till Lund på 28 minuter och Malmö på 50 minuter samt till Ystad på 26 minuter. NÄRSERVICE Sjöbo erbjuder ett bra utbud av restauranger, butiker och service. Sjöbo har blivit utsedd till Super kommun med motiveringen: En hög attraktivitet och en god kommunal soliditet är det som främst lyfter kommunens placering i totalrankningen av Sveriges landsbygdskommuner. För tredje gången utser Dagens Samhälle Årets superkommuner. Årets superkommuner är ett försök att fånga in vad som är framgångsfaktorer i kommunal utveckling. Utmärkelsen bygger på att kommunernas utveckling undersöks på tio områden. Flera av dem beskriver utvecklingen de senaste åren. Det handlar om attraktivitet, mätt i form av inrikes flyttnetto, där Sjöbo ligger på plats 10 i riket, hur många som lämnar grundskolan med gymnasiebehörighet, den kommunala ekonomin, kommunens kultursatsningar och antal företag i kommunen. INSTRUKTION OM FÖRSÄLJNING FÖRUTSÄTTNINGARFörsäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta. FÖRSÄLJNINGSPROCESSENPotentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld.Försäljningen kommer att genomföras som en bolagsaffär i vilket aktierna i de bolag som äger fastigheten överlåtes. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.Fastigheten och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten och bolaget.

Uppvärmning

Fjärrvärme

Byggnader
Byggnad 1
Grund Källare/platta på mark
Stomme Betong
Utvändiga plåtarbeten Plåtisol, målat
Fasad Tegel
Fönstertyp 2-glas och 3-glas
Uppvärmning Fjärrvärme
Avlopp/vatten Kommunalt VA