Bostad, Rosbacken 21, Stockholm

  • 495 m²

Hyresfastighet med 4 bostadslägenheter och 2 lokaler.


Lokaltyp Bostad
Total yta 495 m²
Adress Rosbacken 21
Kommun Stockholms kommun
Objektsnummer 41938733
Tomtarea 866 m²

Beskrivning

Hyresfastighet i bra skick med fyra bostadslägenheter, och två lokaler. En av bostadslägenheterna utgörs av ett Attefallshus. Eventuellt finns möjlighet att bygga om lokalerna till tre eller fyra bostadslägenheter.

Fastigheten är belägen i ett trevligt villaområde endast några hundra meter från Mälaren. Viss sjöutsikt från lägenheterna på övre bostadsplanet.

Hyresintäkt ca 790 000 kr/år. Låga driftkostnader tack vare bergvärme och kostnadseffektiv förvaltning.

FASTIGHETSBESKRIVNING

Fastighet om 866 kvm bebyggd med byggnad i två plan jämte souterrängplan och inredd vind. I souterrängplanet finns en pizzeria om 150 kvm, möjlig att göra om till två eller tre bostadslägenheter. Entréplan utgörs av en bostadslägenhet om 88 kvm och en lokal om 40 kvm som i dagsläget nyttjas som skönhetssalong. Även skönhetssalongen skulle kunna byggas om till en bostadslägenhet. Plan 1 består av en bostadslägenhet om 44 kvm samt en bostadslägenhet i vindsetage om 143 kvm. Dessutom finns ett Attefallshus om 30 kvm.
Huvudbyggnaden är i gott skick och omfattande renoveringar har genomförts under den senaste 5-årsperioden enligt nedan. Attefallshuset uppfördes under 2015.
Tomten är delvis asfalterad med plats för ca 10 bilar. Övriga trädgårdsytor utgörs av en terrass för bostadshyresgästerna, en uteservering för pizzerian samt en del gräsbelagda ytor. 
Samtliga lägenheter och lokaler är uthyrda. 
Renoveringar 2015-2019
2015:
Totalrenovering av de två översta lägenheterna (44 respektive 143 kvm)
Totalrenovering av lokal med skönhetssalong
Attefallshus byggt
Nedre lägenhet (88 kvm) delvis renoverad
Bergvärme installerat
2016:
Trapphus målat och klinkers lagt i trappan
Ny entrédörr installerades
Nya 3 glasfönster installerades

2017:
3 elstolpar installerades vid parkeringen
Tomten asfalterades
Badrum i nedre lägenhet (88 kvm) totalrenoverades
2018:
Fiber drogs in i fastigheten
2019:
Avloppsstam till övre toalett byttes
Taket målades om och sågs över
Ny asfalt och nya dräneringsrör utanför pizzeria
Protokoll från energibesiktning samt från godkänd OVK-besiktning kommer att föreligga på tillträdesdagen. 

OMGIVNING/KOMMUNIKATIONER/NÄRSERVICE

Fastigheten är belägen i ett etablerat villaområde i Hässelby Villastad ca 400 meter från Mälarens strand. I Åkermyntans centrum, ca 700 meter från fastigheten finns större matbutiker, apotek, restauranger och frisör m m.
Stockholm city ligger ca 23 km från fastigheten med bil. Närmsta busshållplats ligger ca 300 meter från fastigheten. För kollektiv resa till Stockholm C finns flera olika alternativ, t ex buss till Hässelby Gård och därifrån T-bana till Stockholm C, alternativt Buss till Spånga station och därifrån pendeltåg till Stockholm C.  

ÖVRIGT

Försäljning genomförs i en bolagsaffär, varvid samtliga aktier i det fastighetsägande bolaget Rosbacken i Stockholm AB överlåtes.

INSTRUKTION OM FÖRSÄLJNING

FÖRUTSÄTTNINGARFörsäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSENPotentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld.Försäljningen kommer att genomföras som en bolagsaffär i vilket aktierna i de bolag som äger fastigheten överlåtes. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.Fastigheten och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten och bolaget.


Byggnader
Byggnad 1
Stomme Trä
Fasad Puts
Fönstertyp 3-glas
Uppvärmning Bergvärme
Avlopp/vatten Vatten/avlopp: Kommunalt VA
Karta


Bilder på fastigheten