Industri, Maskingatan 39, Trelleborg

  • 2 345 m²

Tomställd, isolerat och tempererat tält på 2 150 kvm, varav 195 kvm kontor och 1 955 kvm hall. Stor tomt om 5 659 kvm i Nordvästra Trelleborg.


Lokaltyper Industri / Verkstad / Lager / Logistik
Total yta 2 345 m²
Adress Maskingatan 39
Kommun Trelleborgs kommun
Objektsnummer 41928182
Tomtarea 5 m²

Stanna hemma om du kan. Boka videovisning när du gör en intresseanmälan.

Lämna ett önskemål om att få se lokalen genom videovisning i meddelandet. Glöm inte att ge ett förslag på tid och datum.


Beskrivning

Tomställd, isolerat och tempererat tält på 2 150 kvm, varav 195 kvm kontor och 1 955 kvm hall. Stor tomt om 5 659 kvm i Nordvästra Trelleborg.

FASTIGHETSBESKRIVNING

Tomställd isolerat och tempererat tält på 2150 kvm varav 195 kvm kontor och 1 995 kvm hall.
Kontorsdelen är helt isolerad och värms upp med luftvärmepump och ligger utmed gaveln mot entrén. Här finns entré i mitten med 4 kontor till vänster varav det ett lite större. Till höger finns wc, kontor, omklädningsrum, dusch och wc samt  personalrum med kök. 
Lagerhallen utgör ca 1 995 kvm och är tempererad med luftfuktnings anläggning och ventilation. Betongsockel fundament runt ytterkant av byggnaden och asfalterat golv, träbjälklag i kontorsdelen.
Stålstomme med dubbel tältduk med ventilation och isolering.
 
Stor tomt om 5 659 kvm helt inhägnad med elstängsel och asfalterad. 

OMGIVNING

Lugnt beläget i slutet av Maskingatan bakom Willys, Plantagen och Ö&B. Området består av en kombination av industrier och handel.

NÄRSERVICE

Närmast finns Willy´s och närhet till centrum och nya handelsområdet längs Hedvägen.

INSTRUKTION OM FÖRSÄLJNING

FÖRUTSÄTTNINGAR
Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.
Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.
Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.
Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.
FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN
Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld.
Försäljningen kommer att genomföras som en fastighetsaffär. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.
10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.
Fastigheten överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten.

TIDPLAN

FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS.
Visning av fastigheten sker efter överenskommelse.


Byggnader
Byggnad 1
Ventilation Mekanisk till- och frånluft. Tempererat och fuktreglerat.
Uppvärmning uftvärmepump

Bilder på fastigheten