Lager, Emilstorpsgatan 26, Emilstorp, Malmö

Relier - Real Estate Advisors Kommunikation (6991 m)

Fastigheten är ursprunglingen byggd 1964 och har blivit tillbyggd med hög kvalitet och mycket känsla år 2000 och 2009. På övre plan ligger kontoret...

Beskrivning

Fastighet med ytor för ny användare eller en/flera nya hyresgäster! Byggnaden är indelad i en produktionsyta om ca 970 kvm på våningsplan 2, en kontorsyta på våningsplan 2 om ca 520 kvm samt en lager/produktionsyta på källarplan om ca 706 kvm. BYGGNAD Fastigheten är ursprunglingen byggd 1964 och har blivit tillbyggd med hög kvalitet och mycket känsla år 2000 och 2009. På övre plan ligger kontoret om ca 520 kvm som består av två kontorsutrymmen med trägolv, öppen planlösning och ett separat kontorsrum. Ovanvåningen har en egen ventilationsanläggning, nya fönster och vita väggar samt ett mindre pentry. Hiss som är installerad 1999 och fint modernt trapphus skapar god tillgänglighet. Lager och produktionsytor om ca 970 kvm ligger på bottenvåningen med 2 markportar med mått om ca. 3 x 2,5 meter. Takhöjden är ca 4-5 meter. Källarplanet om ca 706 kvm ligger under den gamla byggnadsdelen, där det finns lager och ett teknikrum, samt omklädningsrum med dusch, wc och gym. Takhöjd på ca. 2,4 meter. Det finns en varuhiss som binder ihop de båda våningarna med lager och produktion. Tomten är inhägnad med staket och parkering finns på gården UTHYRBAR DEL Fastigheten består av en byggnad, med ursprungligt byggnadsår 1964 och tillbyggnad från år 2009. Byggnaden är indelad i en produktionsyta på våningsplan 1, om ca 970 kvm, kontorsyta på våningsplan 2 om ca 520 kvm samt en lager/-produktionsyta på källarplan om ca 706 kvm. Produktionsytan på våningsplan 1 har en takhöjd om ca 5 meter och en total yta om ca 970 kvm. Lokalen är mycket funktionell, har mycket god tillgänglighet och är inflyttningsklar för ny hyresgäst från och med våren 2018. Kontorslokalen på våningsplan 2 har en modern standard och en yta om ca 520 kvm.Även denna lokal har fin tillgänglighet via såväl trappa som hiss. Källarlokalen har en takhöjd om ca 2,4 meter och har använts till lager och produktion. I lokalen finns även omklädningsutrymmen med dusch och wc. Tillträde till denna lokal sker dels via trapphus men även via hiss. Ytan är om 706 kvm. Den totala uthyrningsbara ytan är ca 2.196 kvm. OMRÅDE Emilstorp angränsar till området Norra Sorgenfri. Området ligger i anslutning till Amiralsgatan som är en av Malmös infartsleder och som ansluter till den inre ringvägen. Emilstorps verksamheter utgörs till stor del av kontor, verkstäder och småskalig industri. Goda kommunikationsmöjligheter via buss finns i området och med bil tar man sig på några minuter ut på ringlederna. Öresundsregionen är Nordens största och tätast befolkade storstadsregion. Öresundsregionen sträcker sig över två länder, Sverige och Danmark, och man tar sig enkelt mellan länderna via Öresundsbron eller Citytunneln. Totalt finns det ca 4 miljoner invånare i regionen. Malmö har en befolkning om ca 325 000 personer och prognosticerar med 375 000 personer år 2019. Malmö har ett aktivt näringslivskontor, som i huvudsak arbetar med tre fokusområde: företagsetableringar, mötesplats och dialog. Fastigheten är ursprunglingen byggd 1964 och har blivit tillbyggd med hög kvalitet och mycket känsla år 2000 och 2009. I byggnadens bottenvåning finns produktionshall med ytan ca 970 kvm. Denna lokal har mycket fin tillgänglighet med portar och såväl lastkaj som markinlastning. På våning 2 finns moderna och ändamålsenliga kontorslokaler om totalt ca 520 kvm, med framför allt öppen planlösning men även något enskilt kontorsrum. Kontorsytorna har ett separat pentry, trägolv och även i övrigt moderna material. ytorna är mycket ljusa och luftiga tack vare stora glaspartier som släpper in dagsljus. I källarvåningen finns ytterligare ca 706 kvm produktions- eller lageryta. Våningsplanet görs tillgängligt via en större lasthiss. Fastigheten tomställs från och med våren 2018 och är därmed tillgänglig för en ny användare eller en/flera nya hyresgäster.

Uppvärmning

Fjärrvärme

Byggnader
Byggnad 1
Stomme Betong
Fasad Tegel
Fönstertyp 2-glas och 3-glas
Ventilation Mekanisk till- och frånluft
Uppvärmning Fjärrvärme
Avlopp/vatten Kommunalt VA