Bostad, Övre Villagatan 32 A-C, Södertälje

  • 678 m²

Flerfamiljsfastighet med utmärkt läge i Södertälje. Här finns sex lägenheter i mycket gott skick samt ett gårdshus som kan göras om till den sjunde...


Lokaltyp Bostad
Total yta 678 m²
Adress Övre Villagatan 32 A-C
Kommun Södertälje kommun
Objektsnummer 41938261
Tomtarea 831 m²

Beskrivning

Flerfamiljsfastighet med utmärkt läge i Södertälje. Här finns sex lägenheter i mycket gott skick samt ett gårdshus som kan göras om till den sjunde bostaden. Tre lägenheter tillgängliga för köparen.

FASTIGHETSBESKRIVNING

Fastigheten är belägen i de äldre delarna av centrala Södertälje, knappt en kilometer från Södertälje centrum. Omgivningen karaktäriseras av flerbostadsbebyggelse. Tre lägenheter tillgängliga för köparen, LGH A, D och E. 
På fastigheten finns en huvudbyggnad, uppförd i början av 1900-talet, i två-tre plan samt källare samt en gårdsbyggnad, uppförd under 1800-talet, i ett plan. Huvudbyggnaden är i stomme av betong, tegel och trä med putsade fasader. Nyligen omlagt tegeltak. mestadels originalfönster, tvåglas men även vissa treglasfönster. Vattenburen värme via fjärrvärmeanläggning. Varje lägenhet utrustad med egen tvättmaskin. Elen utbytt, VA-stammar utbytta.
 

PLANLÖSNING

Charmig, gedigen fastighet med sex lägenheter, varav säljaren disponerar tre lägenheter. 
Flera av lägenheterna har egna uteplatser alt. balkonger. Två innergårdar med uteplatser och bubbelpool, för gemensamt nyttjande av hyresgästerna. Sex p-platser. Sophantering via kärl mot gatan. 
Gårdshuset är för närvarande outnyttjat och används som kallförråd. Planer finns på att inreda detta med en fristående bostadslägenhet om c:a 50 kvm och med en kalkylerad månadshyra om 9 150 kronor, motsvarande en årshyra om 110 000 kronor.
Huvudbyggnadens har källare som är inredd med en fräsch och luftig spaavdelning med dagsljusinsläpp. Denna är tillgänglig för samtliga boende i huset. Övriga källarytor utgörs av förråds- och teknikutrymmen.
Lägenheterna, sex stycken om 30 kvm - 137 kvm är samtliga renoverade under senare tid. Samtliga lägenheter håller mycket hög standard och är i gott skick med unika egenskaper. Renoveringar och ombyggnationer har gjorts varsamt med en fin blandning av modern och äldre stil, med golvvärme, studiokänsla, generösa takhöjder, ljusinsläpp, frigjorda takbjälkar, balkonger och takkupor, etc.
Sammantaget håller fastigheten med dess byggnader en god standard och är i gott skick med en mycket trivsam boendemiljö och fina faciliteter.

OMGIVNING/HISTORIA

Området mellan Torekällberget, S:ta Ragnhildsgatan, Badparken och Dalgatan benämns Amerika p.g.a. den exploatering som gjordes i området från 1880- talet och tiden kring sekelskiftet 1900. Även de något senare bebyggda områdena längs norra Täppgatan har kallats Amerika men åsyftar på roteindelningen med samma namn. Jugendhuset ”Amerika” uppfördes mellan 1906- 08, ritat av arkitekten Halvar Hallongren.

RENOVERINGAR

Följande renoveringar har gjorts av nuvarande ägare:
• Rivning av två befintliga takkupor.
• Uppförande av två takkupor likadana som dom övriga tak.kuporna .
• Nybyggnad av lägenhet på råvinden på tre rum och kök 90 m2.
• Montering av runt fönster i gavel på råvinden.
• Vatten och avlopp ansluts till befintliga ledningar som drogs fram vid nybyggnad av vindsrummen på råvinden 1946.
• Uppförande av lägenhet i befintlig lokal i markplan på två rum och kök 65 m2. ( Kök och badrum renoveras i lägenheten).
• Renovering av befintlig balkong återskapas i originalskick..
• Montering av garageportar enligt originalritning.
• Byte av taktegel mot falsad plåt.
Balkongens tak på (våning 3) samt takkupor är gjorda i falsad plåt.
• Bifogar ritningar.

INSTRUKTION OM FÖRSÄLJNING

FÖRUTSÄTTNINGAR
Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.
Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.
Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.
Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.
FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN
Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. 
Försäljningen kommer att genomföras som en fastighetsaffär. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.
10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.
Fastigheten överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten. 

TIDPLAN

FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS.
Visning av fastigheten sker efter genomgång av handlingarna i datarummet och inkomna indikativa finansierade bud som kan accepteras av säljaren. 
Spekulanter ombedes först gå igenom samtliga handlingar i datarummet. 
Indikativt bud emottas fram till 2020-09-30, förlängning kan ske. 
Tillträde enligt överenskommelse.


Byggnader
Byggnad 1
Grund Källare
Stomme Betong
Utvändiga plåtarbeten Lackerad plåt
Fasad Puts
Fönstertyp 2-glas och 3-glas
Ventilation Självdrag
Uppvärmning Fjärrvärme, oljebrännare och tank finns kvar
Avlopp/vatten Vatten/avlopp: Kommunalt VA
Karta


Bilder på fastigheten