Mark, Östmarksvägen 8, Hälleforsnäs

  • 1 420 m²


Lokaltyp Mark
Total yta 1 420 m²
Adress Östmarksvägen 8
Område Hälleforsnäs
Kommun Flens kommun
Objektsnummer 41856219

Beskrivning

Östmarksvägen 8, fastighetsbeteckning Flenmo 3:75.
Läge: Tillfart från Östmarksvägen. En korridor med naturmark i söder och större område med naturmark i väster. Villatomter i övrigt .
Tomttyp: Sprängning kan bli nödvändigt. Marken lutar i huvudsak mot norr.
Höjdskillnaden mot Östmarksvägen är liten i fastighetens bredd.
Tillåtet enligt detaljplan: Byggnad i ett plan och lämpligast med sluttningsvåning. Byggrätt sammanlagt 200 m2 mot marken i ett plan (källare, sluttningsvåning och inredd vind tillåtet).
Teknisk försörjning: Kommunala vatten- och avloppsledningar finns i Östmarksvägen.


Karta


Bilder på fastigheten