Lager, Älvsbyvägen, Älvsby Industriområde, Värmdö-Evlinge

  • 2 641 m²
  • December 2018

Försäljning av nyupprättade industritomter i populära Älvsby industriområde på Värmdö.


Lokaltyper Lager / Logistik
Total yta 2 641 m²
Adress Älvsbyvägen
Område Älvsby Industriområde
Tillträde December 2018
Objektsnummer 41924512

Beskrivning

Nu finns möjlighet att köpa nyupprättade industritomter i Älvsby industriområde på Värmdö. Etapp 1 består av cirka 15 000 m2 fördelat på 7 tomter. Säljare är Värmdö kommun. Tomterna råder under olika planbestämmelser där exploateringsgraden varierar mellan cirka 30% - 40%. Även tillåten byggnads- och totalhöjd varierar. Information kring tomternas beskaffenhet återfinns bland de bifogade filerna. Fastigheterna 2 samt 4 erhåller vägservitut från fastigheterna 1 respektive 3. Tomternas areal, m2: 1 - 1 192 2 - 2 641 3 - 1 081 4 - 1 770 5 - 2 824 6 - 2 153 7 - 3 356 Serviser för vatten och avlopp är satta men bekostas av köparen. Dagvatten ska fördröjas inom den egna fastigheten. Serviser för el och fiber är ej satta. Respektive fastighetsägare gör en egen servisanmälan för el och fibrer utifrån behov. Tillkommande avgifter för dessa anslutningar listas nedan. Tillkommande avgifter: * Anslutning VA enligt taxa (bifogad fil) * Anslutning el & fiber * Bygglovs- och planavgift För mer information, vänligen kontakta Anders Norlander.

Parkering

Parkering sker på respektive fastighetsägares tomt


Karta

Bilder på fastigheten