Ytterligare ett kontorshus i Hyllie

Ytterligare ett kontorshus byggstartar i höst i Hyllie. Under projektnamnet Isblocket planeras det för ett hus med en yta på 6 200 kvm, där 40 procent av ytorna redan är uthyrda. Första spadtaget planerar byggherren Byggfirman Otto Magnusson AB att ta i september.

Bild: Fojab Arkitekter

Bild: Fojab Arkitekter

Hyllies exceptionella kommunikationsläge lockar allt fler företag till det växande centrumområdet i södra Malmö. Efter de senaste tillskotten av två nya kontorshus som byggstartar i höst följer nu ett tredje. Det går under projektnamnet Isblocket och planeras med en yta på 6 200 kvm. För uppförandet har tekniska nämnden beslutat att upplåta mark genom ett tomträttsavtal med Byggfirman Otto Magnusson AB som står bakom projektet.

- Hyllie tillhör en av regionens större utbyggnadsområden med en tillväxtpotential för cirka 10 000 arbetsplatser och vi känner ett starkt gensvar från kontorsmarknadens aktörer då allt fler väljer att satsa här, säger Magnus Alfredsson, projektledare för Hyllie i Malmö stad.

Fler väljer att flytta hit

Arenagatan blir adressen för det nya kontorsprojektet. Det ska sammanbyggas med det befintliga P-huset Hyllie som har plats för 1 400 bilar och 1 000 cyklar i ett läge nära Stationstorget med nedgång till tågperrongen. Den som tar sig härifrån eller hit har en restid med tåg på 12 minuter från Kastrup, 3 minuter från Malmö city och 27 minuter från centralstationen i Köpenhamn. Och med sin tillgänglighet blir Hyllies attraktionskraft allt tydligare. Runt torget ökar arbetsplatserna med verksamheter som väljer att flytta hit i takt med att nya kontorsytor skapas.

Stort engagemang

Byggfirman Otto Magnusson AB var en av de aktörer som tidigt upptäckte Hyllie.

- Vårt engagemang i området är stort och brett. Vi har medverkat som både byggentreprenör och byggserviceföretag sedan starten av Hyllies utbyggnad och är fortfarande aktiva i flera projekt. Nu ställer vi oss även själva i centrum och uppför en kontorsbyggnad som redan idag är uthyrd till 40 procent, säger Ulf Magnusson, VD på Byggfirman Otto Magnusson AB.

Klart vid årsskiftet 2015/2016

Projektnamnet Isblocket är valt för att beskriva byggnadens yttre gestaltning som samspelar med P-husets fasad och volym. En kylig, glasad monolit vars former knäcker och bildar ett sammanhållet uttryck för de båda husen. Byggstarten för kontorshuset beräknas ske i september med ett färdigställande vid årsskiftet 2015/2016.

I dagsläget planeras över 5 000 kontorsplatser i Hyllie. Närmast i tid färdigställs Skanskas kontorshus Klipporna under 2014. Och till hösten byggstartar tre kontorsprojekt, där det ena uppförs av NCC Property Development vid MalmöMässan, det andra av Midroc Property Development vid hörnet av Hyllie allé och Arenagatan och det tredje alltså av Byggfirman Otto Magnusson AB.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter