Ytor i perfekta logistiklägen i Göteborgsområdet

Bockasjö AB har satsat stort och kommer framöver att kunna skapa sammanlagt 260 000 kvm ny lageryta i två perfekta lägen. Inom bara ett par veckor påbörjas markarbeten både vid Hisingsleden, i det som kommer att bli Logistikpark Hisingen, och vid Göteborg Landvetter Airport där man, tillsammans med Swedia, utvecklar Landvetter Logistic Park.

Joakim Hedin

Joakim Hedin

- Att kunna erbjuda de här möjligheterna nu känns såklart väldigt spännande, konstaterar Joakim Hedin, VD för Bockasjö AB. Vi har haft förfrågningar om flera etableringar i Göteborgsområdet det senaste året som vi tvingats tacka nej till på grund av bristen på attraktiv mark. När möjligheten på Hisingen kom kändes den därför strategiskt viktig att ta.

Det stora markområdet på 300 000 kvm innebär att man kan bygga fem större logistikbyggnader med en total uthyrningsbar yta om ca 160 000 kvadratmeter. Beläget på Hisingen, utmed Hisingsleden i närheten av Göteborgs hamn, kommer det goda läget att bli ännu bättre framöver då en utbyggnad av Hisingsleden ska vara klar 2018. Målet är att få bort tung trafik och trafik med farligt gods från Lundbyleden i Göteborg och samtidigt öka kapaciteten av trafik till stora målpunkter som Göteborgs hamn och Volvo.

Snabb etablering

Prioritet nu är att iordningsställa marken för att klara en etablering på 8-9 månader.

- Av erfarenhet vet vi att företagen inte är benägna att vänta. I vilken takt utbyggnaden av området kommer ske vet vi inte, men inom kort har vi alltså möjlighet att skapa skräddarsydda lösningar för alla typer av lager- och logistikverksamheter här.

Och man vet vad företagen vill ha.

- Behovet av moderna, miljöcertifierade logistikbyggnader, effektivare konfiguration med bl a högre takhöjd, fler portar och lägre energiförbrukning ökar oavbrutet i takt med att e-handeln växer med ca 30 % per år, förklarar Joakim Hedin. Dessutom väljer allt fler att outsourca lagerfunktionen vilket skapar behov av fler lagerbyggnader. Att kunna erbjuda flexibilitet är också viktigt!

Flygplatsnära

För dem som inte behöver dra nytta av ett hamnnära läge kan Bockasjö även erbjuda etablering i det som kommer att bli Landvetter Logistic Park, vid Göteborg Landvetter Airport. Tidigare i år tecknade man, tillsammans med Swedavia Real Estate, ett avtal om den fortsatta utvecklingen av logistikfastigheter i området. Avtalet innebär att ett joint venture bildas och i det första skedet färdigställs 170 000 kvm mark för byggnation av logistikfastigheter motsvarande cirka 100 000 kvm.

- Snart drar vi igång markarbetena även här, berättar Joakim Hedin. Dock blir de mer omfattande än på Hisingen, pga berg och behovet av sprängningar. I Landvetter Logistic Park kommer vi att kunna erbjuda ytor för en annan typ av företag som istället nyttjar närheten till flygplatsen. Dessutom blir det en attraktivare hyresnivå här.

Landvetter Logistic Parc

Landvetter Logistic Parc

Nya etableringar

Göteborg med omnejd är det hetaste logistikområdet i Sverige på grund av det geografiska läget, den goda infrastrukturen med norra Europas största hamn, Göteborg Landvetter Airport, ett strategiskt vägnät, ett stort naturligt varu– och godsflöde och en lång tradition inom logistikområdet.

- Att nu kunna erbjuda så mycket yta i två strategiska lägen känns riktigt bra och vi hoppas att detta kan stärka Göteborg ännu mer och att vi dessutom kan locka hit fler nyetableringar. Det finns verkligen förutsättningar för det nu, avslutar Joakim Hedin.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter