Ypperliga logistiklägen

I både Arlandastad och Rosersberg erbjuds ett utmärkt och unikt läge för lager- och logistiketablering samt stor tillgång på byggbar mark. Här har fastighetsägaren Corem Property Group möjlighet att bygga en ny modern lagerfastighet om 20 000 – 25 000 kvm.

En av Corems nybyggda fastigheter på Industrigatan i Arlandastad. Bild: Corem

En av Corems nybyggda fastigheter på Industrigatan i Arlandastad. Bild: Corem

Corem Property Group äger och förvaltar ett 20-tal fastigheter i Arlandastad samt en i Rosersberg. Enligt Jesper Carlsöö, uthyrningschef på Corem, är det dessa områden som gäller om man är ute efter nybyggda lager. Bristen på mark generellt sett i Stockholmsregionen är ett faktum men i både Arlandastad och Rosersberg finns trots allt både tillgång på mark och fastighetsägare som gärna bygger nytt.

– Här får man ett ypperligt logistikläge utmed E4 och med närhet till både centrala Stockholm och flygplatsen, vilket är unikt. De andra, sedan länge etablerade, logistikområdena kring Stockholm är antingen under omdaning och på väg att försvinna för att det istället ska byggas bostäder eller annat eller också är de i princip fullt uthyrda.

Fraktkänslan dominerar

I Arlandastad hittar man bland annat många stora logistikaktörer som Schenker och DSV. Här finns också andra typer av företag som kräver stora ytor, som exempelvis CWS.

– De har en gigantisk tvätthall här för yrkeskläder och dörrmattor med mera. Även Riksbanken har en ny anläggning här. Även om logistik-/fraktkänslan dominerar i området finns här även rena kontorsfastigheter, men då är kontorsverksamheten ofta kopplad till någon form av transport. Exempelvis hyr DHL en fastighet av oss som rymmer ungefär 250 kontorsplatser, säger Jesper Carlsöö.

Flygplatskoppling

I väldigt stor utsträckning jobbar företagen som etablerat sig i Arlandastad med tjänster kopplade till flygplatsen.

– Trots det är det många som inte vill sitta innanför flygplatsgrindarna. Dels för att det är för kostsamt med tanke på de höga hyrorna samt för att deras personal inte ska behöva ägna en stor del av lunchrasten åt säkerhetskontroller. Däremot behöver de nå flygplanen inom max en timme och det gör man alldeles utmärkt härifrån, vilket gör Arlandastad till ett förträffligt läge. Dessutom pågår det en ständig omvandling innanför grindarna vilket kan vålla problem i vardagen för företagen som sitter där.

Trots att avståndet mellan Arlandastad och Rosersberg är litet upplever Jesper Carlsöö att flygplatskopplingen i Rosersberg inte alls är lika tydlig.

– Rosersberg är ett bra logistikområde. Inte minst med den kombiterminal som etableras, där du kan lasta om från tåg till bil och tvärtom.

Samlat bestånd

Corems fastighetsbestånd i Arlandastad är ganska samlat geografiskt sett.

– Det är ingen slump att vi har ett platskontor mitt i Arlandastad med förvaltning, fastighetsskötsel och driftstekniker som utgår därifrån. Vår personal kan inte sticka näsan utanför dörren utan att träffa våra kunder. Att finnas nära våra hyresgäster är viktigt för oss, konstaterar Jesper Carlsöö.

Fastigheterna är av varierande storlek, mellan 1 000 och 11 000 kvm. I flera av dem har Corem mindre vakanser och inom kort blir en fastighet med 10 000 ändamålsenliga kvm hyresledig när hyresgästen Atlas Copco flyttar från sina lokaler på Bristagatan.

– 80 procent av fastigheten består av lager och före detta verkstadsytor med bra takhöjder. De ytterligare 2 000 kvm består av en tillhörande läcker kontorsdel med hela glasväggar med utsikt över stora gröna gräsmattor och björkar.

Corem har också möjlighet att bygga en ny lagerfastighet om 20 000 - 25 000 kvm.

Hyresnivåer

Snitthyran för en lagerlokal i Arlandastad eller Rosersberg beräknar Jesper Carlsöö ligga runt 900 kr/kvm och hyresspannet i dessa områden till 800-1 000 kr/kvm.

– Hyresutvecklingen har inte åtnjutit någon extraordinär uppåtkurva men jag tycker att den följer marknaden i övrigt. Det finns fortfarande rätt så mycket mark att tillgå i Arlandastad så det är ju inte en markbrist som skulle driva utvecklingen. Däremot tycker jag att dessa områden etablerar sig mer och mer som ett givet logistikläge, det är uppenbart. Inte minst Rosersberg.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter