Ylva Gomér vill jobba med hjärtat

Med över 15 års erfarenhet i fastighetsbranschen ville Ylva Gomér förändra sin arbetsvardag, anta nya utmaningar och jobba mer med hjärtat. Och miljöengagerad som hon är var steget till WSP och tjänsten inom analys och strategi inte långt. Här ska hon hjälpa aktörer inom fastighetsbranschen att hitta sina gröna affärsmöjligheter. Tanken är också att vara en lots åt beslutsfattare hos kunden bland de tekniska möjligheter som finns och de krav som hyresgäster kan ställa. Jag ser fram emot att jobba med frågor som känns meningsfulla på ett välrenommerat företag som vågar satsa.

Med en start som civilingenjör och fastighetsekonom från KTH och en bakgrund bland annat som fastighetschef på Locum, fastighetsutvecklare på Tyréns Temaplan och affärsområdeschef på Colliers, har Ylva Gomér suttit på många stolar i branschen. Men sedan den 16 augusti är det alltså den gröna miljöstolen på WSP som gäller. Fastighetsbranschen är verkligen mångfacetterad och när jag för en tid sedan kände att jag gärna ville förändra min arbetsvardag insåg jag att det var just miljö som lockade, ett område som verkligen är aktuellt i branschen. Miljöarbetet är emellertid både brett och svårt och även om många aktörer kommit långt är det en del som inte kommit igång alls, trots att de vet att de borde.

Att få perspektiv på vad företagen gör i dag, vilka krav som ställs, vilka förutsättningar som finns, och vilken ambitionsnivå de vill ha - det är bl a det som står på Ylvas agenda. Det handlar om att få företagen att verkligen jobba in hållbarhetsfrågorna i vardagsarbetet, uppifrån och ner. Att få in hållbarhetstänket i projekteringsanvisningen till ombyggnadsprojekt och gröna hyresavtal m m och ta fram en handlingsplan tillsammans med kunden. Det räcker inte att ett företag har en policy, de måste verkligen jobba med frågorna också och följa upp de krav som ställs.

Miljömålen som ligger framför oss är absolut realistiska, anser Ylva. De är inte framtagna på en lottosnurra precis, så visst är de nåbara. Men vi ska vara medvetna om att Sverige inte ligger så långt framme som vi kanske tror. Många ligger långt, långt före. Titta på Österrike, fortsätter Ylva, de ligger exempelvis långt före i passivhus-resonemanget. I Sverige har det bara byggts ett fåtal bostadshus, trots att tekniken finns. Varför Sverige ligger efter i vissa sammanhang beror på många anledningar.

En anledning är att energipriset är så lågt i Sverige, förklarar Ylva, därför har många inte behövt tänka så energisnålt i produktionen. Många har inte heller vågat satsa på ny teknik som kommit utan gjort som man alltid gjort. Det kan absolut vara klokt i vissa situationer att skynda långsamt, men man måste våga för att vinna också. I Sverige har vi också relativt korta hyresavtal och det kan vara svårt att få en hyresgäst att vilja investera i en fastighet som de bara ska sitta tre år i.

Att motivera fastighetsägare att ta tag i sitt befintliga bestånd är den stora utmaningen, tycker Ylva. Nyproduktionen innebär inget större problem. Även om alla inte miljöklassar sina byggnader är de flesta nybyggda hus bra nog för att kunna bli miljöklassade. Processen att exempelvis klassificera enligt LEED och BREEAM är dyr och bygger man för eget bruk kanske det inte är värt att få den stämpeln. Men det nybyggda beståndet utgör bara 1-2 % av det totala beståndet i Sverige så majoriteten av alla byggnader är gamla.

Många är som sagt redan med på tåget och de flesta styr ju efter ekonomi och lönsamhet, så energiinvesteringar är inte svåra att få till, konstaterar Ylva. Sådana investeringar leder till lägre driftskostnader, förutsatt att man bygger för att äga. Men de som satsar på ägande på kort sikt kanske inte vill ta den investeringen – och däri ligger verkligen en stor utmaning. Krav och direktiv hjälper, men man måste också ge morötter istället för bara piska. Ett incitament som t ex lägre fastighetsskatt på hållbarare fastigheter hade varit att önska, menar Ylva. Många fastighetsägare tar redan nu jättestora grepp och har oerhört hårda krav på sig själva. Många har tagit på sig betydligt större krav när det gäller energiåtgärder än vad de måste och vad det finns riktlinjer för. Det har nästan förvandlats till en intern tävling och det är bra! Att det blivit en stark image- och marknadsföringsfråga är också väldigt bra, något som också kommit att gälla hyresgästerna i större utsträckning. Det har till exempel konstaterats att personal som sitter i miljöklassade hus har lägre sjukfrånvaro och det innebär ju pengar.

FAKTA: Ålder: 41 år den 11 oktober

Bor: Nacka

Familj: Man och två barn

Fritid: Jag tycker om att umgås med vänner och så tycker jag om att vara ute mycket. Det kan handla om både skridskoåkning och trädgårdsarbete. Vi har till exempel en sommarstuga i Öregrund.

Hur ser ditt eget miljöengagemang ut? Det är mycket tack vare mitt eget engagemang sedan några år tillbaka som jag har hamnat där jag är just nu. Jag kör exempelvis gasbil, sorterar sopor och handlar bara ekologiskt. Även om jag inte är extrem i någon mening så är det ändå en sorts livsstil. Och har man väl börjat så finns samvetet alltid där. Jag tycker även att det är en ansvarsfråga gentemot våra barn, vi måste leda nästa generation rätt.

Senast lästa bok: De böcker som slinker ner snabbast är deckare, men de som jag har på nattygsbordet just nu är en Miljökunskapsbok och en bok av nobelpristagaren Herta Müller. Jag får erkänna att de går lite långsammare att läsa, men är samtidigt väldigt intressanta. Jag lyssnar för övrigt ofta på talböcker i min mp3-spelare. Det här gör jag om tio år: Tio år är en lång period… Jag fortsätter antagligen att jobba med miljö och hållbarhetsfrågor, men kanske i en helt annan bransch framöver? Miljö är ett intressant område att utvecklas inom och jag ser fram emot att lära mig jättemycket mer! Jag tycker alltid att det är spännande med nya utmaningar, man måste vara lite vaken!

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter