WSP vinner uppdrag i Umeå

WSP har vunnit en upphandling i Umeå kommun gällande gestaltning och projektering av en ombyggnad av bussterminalen vid Vasaplan i Umeå.

Vasaplan är idag en av Umeås viktigaste offentliga platser med ett nav för kollektivtrafik, handel, restauranger, teater och hotell. Området har behov av renovering och förbättringar av tillgängligheten och kommunen planerar därför en ombyggnad med start 2017. I WSPs uppdrag ingår att ta fram handlingar som ska ligga till grund för upphandling av ombyggnaden av Vasaplan.

– Vasaplan är en central och viktig plats i Umeå. Det är väldigt inspirerande och roligt att vi fått förtroendet att vara med och utveckla området till en plats för möten men där även kollektivtrafikens funktion spelar en viktig roll säger Tomas Widerstedt, avdelningschef för WSP Samhällsbyggnad i Umeå.

Uppdraget kommer att utföras tillsammans med Wingårdh arkitekter och Trivector. Gestaltningsförslaget ska redovisas i maj 2016, då förslaget är förankrat startar detaljprojekteringen som beräknas vara klar under 2016.

Källa: Pressmeddelande WSP

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter