Wihlborgs ser nya möjligheter

Wihlborgs Fastigheter är, med sina 20 anställda på helsingborgskontoret, den klart marknadsledande kommersiella fastighetsägaren i Helsingborg och har funnits i staden sedan 1967. 500 000 kvm kontors-, lager- och industrilokaler finns i fastighetsportföljen. Och mer ska det bli, Wihlborgs vill vara med och utveckla Helsingborg även framöver.

- Vi är helt klart ett alternativ att räkna med i Helsingborg, försäkrar fastighetschef Thomas Bråhagen. Att vi är långsiktiga och satsar här stärker trovärdigheten och relationerna med både tjänstemän, politiker, andra företag och näringslivet på orten i stort. Ska kommunen bygga om och förändra blir vi ofta tillfrågade om det är så att vi har fastigheter i det aktuella området. På det sättet kan vi vara med och påverka.

Wihlborgs avgränsar sig geografiskt väl på orterna de är etablerade i och i Helsingborg finns de på platser där de insett att kunderna vill vara. I Berga, där de mindre företagen finns, i centrum med kontor och en del butikslokaler och på söder, där de flesta av stadens logistikföretag är placerade.

- När vi byggt upp bestånd på ett väl avgränsat geografiskt område, t ex i Berga, kan våra fastighetsvärdar enkelt komma ut och serva kunderna. Vi kan dessutom påverka områdets utveckling gällande vilka företag som kommer in, hyresnivåerna, hur det ska se ut osv. Vi vill att våra hyresgäster ska ha möjlighet att flytta inom området, det är viktigt. Vi vet sedan tidigare att företag gärna flyttar inom samma postnummerområde och vi ska kunna bygga till, bygga om eller flytta dem till hus intill.

Hur ser efterfrågan ut i Helsingborg?

- Fördelen här är att det har varit jämn efterfrågan genom åren, konstaterar Thomas Bråhagen. Dessutom börjar vi nu komma i fatt hyresmässigt. Från låga hyror och höga vakanser på centrala kontor tickar nu hyrorna sakta uppåt. Än är de dock inte uppe på nivåer som man bör få i en nyproduktion. Det behövs hyror på 2 000-2 100 kr/kvm för att kunna bygga nytt och topphyrorna ligger en bit under detta i dag. Så vi har en liten bit kvar att vandra... Överlag har det varit en lugn tillväxt i staden. Vi har inte haft något varv som lagt ner och ingen bro vi har kopplat på. Jobbar man långsiktigt, som vi gör, är det en perfekt stad att vara i och vi ser en lugn och trygg tillväxt även framöver. Vakansnivån på sex procent rakt över är en till två procentenheter för hög, men ligger ändå på en nivå där tillgång och efterfrågan balanserar varandra.

I dagarna stod det klart att Wihlborgs kommer att bygga nytt på Väla Södra, Rubinen 1, i form av en byggnad på 8 500 kvadratmeter innehållande lager, kyl- och frysrum samt kontor. Hela fastigheten hyrs av Bergaterminalen som är ett familjeföretag verksamt inom spedition, logistik och lagerhållning. Strax intill på Berga, i fastigheten Hillebarden 1, blir det nya butiks- och utställningsutrymmen på 3 900 kvadratmeter åt bland annat Lindströms Bad & Kakel. Och inom samma område, på Kroksabeln 20, byggs två nya längor på totalt 4 400 kvadratmeter med butiks- och lagerlokaler. Hyresgäster är bland andra Netlease och Carspekt. Investeringarna uppgår totalt till 175 miljoner kronor och inflyttningarna sker under sommaren/hösten 2012.

Även i centrum kommer det att hända saker.

- I city behövs det moderna kontor, försäkrar Thomas Bråhagen. Vi köpte terminaldelen av Knutpunkten för 1,5 år sedan och här vill vi bygga på och bygga till och skapa 8 000-10 000 kvm nya kontor. Vi håller på att skissa på utseende och lösningar och är inne i bygglovsprocessen med kommunen. De är positiva till våra planer och ser en förnyelse som något bra för hela centrum. Kopplingen till havet är viktig och vi vill, som ägare till 4/5 av Knutpunkten, försöka bryta upp så att man får siktlinjer och gångstråk ner mot havet. Havet är en tillgång, vi måste låta staden växa ner mot hamnen.

Visionerna om Knutpunkten ligger helt i linje med H+-projektet och Thomas Bråhagen och Wihlborgs välkomnar planerna.

- Vi har gått och väntat på de här besluten länge. Nu är de äntligen tagna och finansieringen är förhoppningsvis också löst, så nu kommer det att hända mycket framöver. Även om Södertunneln nu senareläggs är det inte frågan om utan när man kan komma igång. Vi kommer att kunna förtäta och bygga till och på sikt bygga nytt när järnvägen grävs ner. Hela H+-projektet kommer att skapa byggmöjligheter och Wihlborgs vill vara med och påverka stadens attraktionskraft så att ännu fler vill jobba och bo här. Det gäller att bygga vidare på stadens redan framgångsrika koncept. Gör vi det har Helsingborg ett fantastiskt utgångsläge...

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter